16 juni 2012: Workshop Apps voor Ouders

Geplaatst door OCO op 1 juni 2012

Op de hackathon van 16 juni 2012 a.s. van 11.30 tot 12.15, in Smart Project Space Amsterdam
In opdracht van de Gemeente Amsterdam organiseert het netwerk Open Onderwijs Data van Hack de Overheid een App Challenge. Deze App Challenge is onderdeel van het programma Taal en Ouderbetrokkenheid van de gemeente. Doel van de Challenge is de ontwikkeling van verschillende online toepassingen (Apps) voor ouders om de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van onderwijs informatie te vergroten.

Hackathon
Een belangrijk onderdeel van deze Challenge is de hackathon. Op een hackathon komen programmeurs een dag lang samen om aan de slag te gaan met nieuwe data en met vragen die leven bij, in dit geval, ouders in Amsterdam.

Open Onderwijs Data Workshop
Op de hackathon wordt door het netwerk Open Onderwijs Data een workshop verzorgd. Tijdens deze workshop worden programmeurs geïnformeerd over de Challenge en worden de verschillende nieuw vrijgegeven datasets gepresenteerd.

Afgelopen maanden zijn de behoeften van ouders wat betreft communicatie over en met scholen in kaart gebracht. Deze worden aan programmeurs voorgelegd en dienen als uitgangspunt voor de te bouwen Apps. Daarnaast worden verschillende groepen ouders uitgenodigd om met de programmeurs in gesprek te gaan over hun behoeften.

Ook u bent van harte uitgenodigd! U kunt zich hier aanmelden.

Samen gaan we op weg naar nieuwe, slimme toepassingen die onderwijsinformatie toegankelijk en begrijpelijk maken voor ouders!