Deze programma’s bereiden eerstegeneratiestudenten voor op het hoger onderwijs

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 2 maart 2020
Eerstegeneratiestudenten kunnen een programma volgen om zich voor te bereiden op een studie aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseert bijvoorbeeld het programma ‘Tune-in’ met diverse workshops en lezingen voor nieuwe studenten. Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert een soortgelijk programma: ‘Get Ready’. Tot slot biedt de Vrije Universiteit (VU) twee programma’s aan: ‘Be Prepared’ voor leerlingen uit 5 vwo en ‘Better Prepared’ voor aankomende studenten. Met deze programma’s willen hogescholen en universiteiten eerstegeneratiestudenten wegwijs maken in het hoger onderwijs.

Eerstegeneratiestudenten

Eerstegeneratiestudenten zijn studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Voor deze groep studenten is de overstap naar het hoger onderwijs vaak extra spannend omdat het onbekend terrein is. Bovendien vinden zij thuis niet altijd de juiste ondersteuning. Daarom organiseren hogescholen en universiteiten speciale introductie- en informatieprogramma’s. Daarnaast richten zij en (oud)studenten verschillende communities op waarbij eerstegeneratiestudenten zich kunnen aansluiten. Op die manier worden eerstegeneratiestudenten praktisch en inhoudelijk voorbereid op een studie in het hoger onderwijs.

Tune-in voor eerstegeneratiestudenten HvA

Tune-in is een introductie- en informatieprogramma voor aankomende eerstegeneratiestudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Gedurende een driedaags programma volgen zij workshops en trainingen, zodat zij zich praktisch en inhoudelijk kunnen voorbereiden op een studie aan de HvA. Zij krijgen bijvoorbeeld informatie over hoe je op een slimme en snelle manier een studieboek leest en hoe je een weekplanning maakt. Daarnaast kunnen de aankomende studenten met al hun studie-gerelateerde vragen terecht bij ouderejaarsstudenten.

De volgende zeven thema’s komen tijdens Tune-in aan bod:

 • Hbo-kennis en vaardigheden, zoals: oefenen met schrijfvaardigheid en lees-strategieën
 • Samenwerken: in groepsverband aan een opdracht werken
 • Studieplanning: het maken van een weekplanning
 • Informatie en hulp zoeken binnen de HvA
 • Netwerken: het opzetten en vergroten van een sociaal en/of professioneel netwerk
 • Diversiteit en inclusie: kennismaken met medestudenten. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deelnemende studenten?
 • Wederzijdse verwachtingen bespreken tussen het hbo, docenten en studenten

De data van Tune-in 2021 zijn nog niet bekend, maar als je je wilt aanmelden voor het programma houd dan de website van de HvA in de gaten. Deelname (inclusief lunch) is gratis. Op de derde dag krijgen de studenten een certificaat uitgereikt.

Voor het programma van augustus 2019 klik hier

Voor vragen: e-mail: tune-in@hva.nl

Zomerschool Get Ready: UvA

Get Ready is een introductieprogramma voor alle aankomende eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waarbij de UvA zich in het bijzonder richt op eerstegeneratiestudenten. Gedurende drie dagen volgen de studenten verschillende workshops en lezingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun studie. De focus ligt hierbij op empowerment en het het bevorderen van zelfvertrouwen bij studenten.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Studeren aan de universiteit: wat komt er allemaal bij kijken?
 • Kennismaken met studenten, de UvA en het academische onderwijs
 • Workshops: persoonlijke doelen, studievaardigheden en empowerment

Ouderejaarsstudenten begeleiden de zomerschool omdat zij de doelgroep goed kennen. Bovendien kunnen zij hun eigen ervaringen op de universiteit delen en vragen beantwoorden van eerstejaarsstudenten.

Get Ready vindt een week voor de algemene Intreeweek en de introducties van de opleidingen plaats, in augustus, zodat de student geen introductieprogramma’s hoeft te missen.

De Intreeweek richt zich vooral op de sociale kant van het studentenleven. De introducties van de opleidingen zijn daarentegen meer gericht op de inhoudelijke en praktische kanten van de studies. Bij Get Ready gaat het tot slot om empowerment, thuisgevoel en persoonlijke ontwikkeling.

De data voor Get Ready 2021 zijn nog niet bekend. Als je je wil aanmelden voor het programma, houd dan de website van de UvA in de gaten.

Be Prepared: VU

De Vrije Universiteit (VU) organiseert in oktober een driedaags ‘empowerment programma’ voor toekomstige eerstegeneratiestudenten uit 5 vwo: Be Prepared. Dit programma helpt leerlingen bij het maken van een juiste studiekeuze. Daarnaast bereidt het programma de toekomstige studenten voor op mogelijke obstakels tijdens hun studiekeuze en het eerste studiejaar. Ouderejaarsstudenten van de VU zijn tijdens het programma aanwezig om leerlingen informatie te geven en hun vragen te beantwoorden. Op het programma staat onder andere:

 • Hoorcolleges over studievaardigheden, storytelling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Een speeddate met studenten over studierichtingen
 • Inspirerende voorbeelden en levensverhalen van oud-studenten, docenten en huidige studenten
 • Storytelling: elkaar interviewen en zo inzicht krijgen in jouw eigen levensverhaal en dat van een ander
 • Mindmap & Socratisch gesprek over je eigen koers varen
 • Het maken van een pitch door middel van knip, plak en creëer: wie ben jij?
 • Slotbijeenkomst met ouders en docenten: eindpresentaties en een lezing over het brein en leren

Leerlingen uit 5 vwo kunnen zich via de coördinator van hun middelbare school opgeven voor Be Prepared. Het programma wordt alleen georganiseerd voor scholen die lid zijn van het Pre-University College. Klik op dit overzicht van de VU om te zien of jouw school hiertussen staat.

Contactpersoon: programmamanager VU Loes Mulders
E-mail: l.a.j.mulders@vu.nl

Better Prepared: VU

De vrije Universiteit (VU) organiseert in augustus het vierdaagse programma Better Prepared voor eerstegeneratiestudenten. Dit programma sluit aan op het hierboven beschreven programma Be Prepared. Het doel van Better Prepared is om aankomende studenten kennis te laten maken met de VU en met het studeren aan een universiteit. Hiervoor volgen de deelnemers twee workshops per dag. Daarnaast staan studentcoaches klaar om de studenten tijdens het programma te begeleiden. Dit jaar staan de volgende workshops op de planning:

 • College Research Skills: onderzoek doen en een essay schrijven
 • Workshop Storytelling & Empowerment: inzicht krijgen in de eigen (academische) krachten om succesvol te zijn op de universiteit
 • Workshop Mindmapping: inzicht krijgen in de eigen (te ontwikkelen) vaardigheden
 • College Academische Vaardigheden: oefenen met academische schrijf- en presentatie-vaardigheden
 • Workshop Student Life: rondleiding op de campus

Tijdens het programma doen deelnemers onderzoek en presenteren zij elkaar hun bevindingen. Ook schrijven ze een essay waar een prijsvraag aan is verbonden. De studenten krijgen een certificaat als ze elke dag deelnemen en een essay schrijven.

Better Prepared vindt in 2021 plaats vanaf 18 augustus. Deelname is 30 euro. Dat is voor het drinken en de lunch. Houd de website van de VU in de gaten voor aanmelding.

Contactpersoon: programmamanager VU Loes Mulders
E-mail: l.a.j.mulders@vu.nl