Deze programma’s bereiden eerstegeneratiestudenten voor op het hoger onderwijs

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 20 maart 2024
Eerstegeneratiestudenten kunnen deelnemen aan programma’s die hen voorbereiden op een studie aan een hogeschool of universiteit. Bijvoorbeeld, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft het programma ‘Tune-in’, met workshops en lezingen voor nieuwe studenten. De Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert een vergelijkbaar programma genaamd ‘Get Ready’. Daarnaast biedt de Vrije Universiteit (VU) twee programma’s aan: ‘Be Prepared’ voor leerlingen uit 5 vwo en ‘Better Prepared’ voor aankomende studenten. Deze programma’s zijn bedoeld om eerstegeneratiestudenten vertrouwd te maken met het hoger onderwijs.

Eerstegeneratiestudenten

Eerstegeneratiestudenten zijn studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Voor hen is de overstap naar het hoger onderwijs vaak extra spannend omdat het onbekend terrein is. Bovendien vinden zij thuis niet altijd de juiste ondersteuning. Daarom organiseren hogescholen en universiteiten speciale introductie- en informatieprogramma’s. Ook richten zij verschillende communities op waar eerstegeneratiestudenten zich bij kunnen aansluiten. Op die manier worden ze praktisch en inhoudelijk voorbereid op een studie in het hoger onderwijs.

Tune-in voor eerstegeneratiestudenten HvA

Tune-in is een introductie- en informatieprogramma voor aankomende eerstegeneratiestudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Gedurende een driedaags programma volgen zij workshops en trainingen om zich praktisch en inhoudelijk voor te bereiden op een studie aan de HvA. Ouderejaarsstudenten beantwoorden studiegerelateerde vragen en deelnemers krijgen informatie over studievaardigheden, samenwerken, studieplanning, het vinden van informatie binnen de HvA, netwerken, diversiteit en inclusie, en het bespreken van wederzijdse verwachtingen tussen het hbo, docenten en studenten. Tune-in vindt jaarlijks plaats, en de data zijn te vinden op de HvA-website.

De volgende zeven thema’s komen tijdens Tune-in aan bod:

 • Hbo-kennis en vaardigheden, zoals: oefenen met schrijfvaardigheid en lees-strategieën
 • Samenwerken: in groepsverband aan een opdracht werken
 • Studieplanning: het maken van een weekplanning
 • Informatie en hulp zoeken binnen de HvA
 • Netwerken: het opzetten en vergroten van een sociaal en/of professioneel netwerk
 • Diversiteit en inclusie: kennismaken met medestudenten. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deelnemende studenten?
 • Wederzijdse verwachtingen bespreken tussen het hbo, docenten en studenten

De data van Tune-in 2024 zijn nog niet bekend, maar als je je wilt aanmelden voor het programma houd dan de website van de HvA in de gaten. Deelname (inclusief lunch) is gratis. Op de derde dag krijgen de studenten een certificaat uitgereikt.

Bekijk het programma van augustus 2022 als voorbeeld hier.Neem voor meer informatie contact op via tune-in@hva.nl.

Zomerschool Get Ready: UvA

Get Ready is een introductieprogramma voor alle aankomende eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met speciale aandacht voor eerstegeneratiestudenten. Tijdens dit driedaagse programma volgen studenten workshops en lezingen om zich voor te bereiden op hun studie.

Ouderejaarsstudenten begeleiden de zomerschool om hun eigen ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Onderwerpen omvatten studeren aan de universiteit, kennismaking met de UvA en het academische onderwijs, workshops over persoonlijke doelen, studievaardigheden en empowerment. Get Ready vindt plaats een week voor de algemene Intreeweek en de introducties van de opleidingen, zodat studenten geen introductieprogramma’s missen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Studeren aan de universiteit: wat komt er allemaal bij kijken?
 • Kennismaken met studenten, de UvA en het academische onderwijs
 • Workshops: persoonlijke doelen, studievaardigheden en empowerment

Ouderejaarsstudenten begeleiden de zomerschool omdat zij de doelgroep goed kennen. Bovendien kunnen zij hun eigen ervaringen op de universiteit delen en vragen beantwoorden van eerstejaarsstudenten.

Get Ready vindt een week voor de algemene Intreeweek en de introducties van de opleidingen plaats, in augustus, zodat de student geen introductieprogramma’s hoeft te missen.

De Intreeweek richt zich vooral op de sociale kant van het studentenleven. De introducties van de opleidingen zijn daarentegen meer gericht op de inhoudelijke en praktische kanten van de studies. Bij Get Ready gaat het tot slot om empowerment, thuisgevoel en persoonlijke ontwikkeling.

De data voor Get Ready 2024 zijn bekend: van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus. Je kan je vanaf 4 juli 2024 aanmelden via de website van de UvA. Deelname is €20,- per student.

Be Prepared: VU

In februari 2024 organiseert de Vrije Universiteit (VU) het driedaagse ‘empowerment programma’ Be Prepared voor toekomstige eerstegeneratiestudenten uit 5 vwo. Het programma helpt leerlingen bij het maken van een studiekeuze en bereidt hen voor op mogelijke obstakels tijdens hun studiekeuze en het eerste studiejaar. Ouderejaarsstudenten zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Onderdelen van het programma zijn hoorcolleges over studievaardigheden, storytelling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, een speeddate met studenten over studierichtingen, inspirerende voorbeelden en levensverhalen, storytelling, mindmap en socratisch gesprek, en een slotbijeenkomst met ouders en docenten. Leerlingen kunnen zich opgeven via de coördinator van hun middelbare school.

Be Prepared wordt alleen georganiseerd voor scholen die lid zijn van het Pre-University College. Bekijk hier het actuele overzicht van aangesloten scholen. Stuur voor vragen over het programma en aanmelding een mail naar: puc@vu.nl.

Better Prepared: VU

De vrije Universiteit (VU) organiseert van woensdag 14 augustus tot en met dinsdag 20 augustus 2024 het meerdaagse programma Better Prepared voor eerstegeneratiestudenten. Dit programma sluit aan op het hierboven beschreven programma Be Prepared. Het doel van Better Prepared is om aankomende studenten kennis te laten maken met de VU en met het studeren aan een universiteit. Hiervoor volgen de deelnemers twee workshops per dag. Daarnaast staan studentcoaches klaar om de studenten tijdens het programma te begeleiden. De volgende workshops staan op de planning:

 • Academische vaardigheden
 • Storytelling: inzicht krijgen in de eigen (academische) krachten om succesvol te zijn op de universiteit
 • Mindmapping zelfmanagement: inzicht krijgen in de eigen (te ontwikkelen) vaardigheden
 • Research Skills: schrijf een academisch essay
 • Student Life: rondleiding op de campus

Better Prepared vindt in 2024 plaats op 14, 15, 16, 19 en 20 augustus. Deelname is 20 euro. Dat is voor het drinken en de lunch. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan voor Better Prepared via deze link.