Open dagen MBO in Amsterdam

Om zeker te zijn van een plek voor het studiejaar 2020-2021 moeten mbo-studenten zich aanmelden vóór 1 april 2020. Alle Amsterdamse mbo-instellingen hebben nog minimaal één keer een open dag voorafgaand aan deze uiterste aanmelddatum. Informeer op de open dagen ook naar de verplichte intake-activiteiten en vraag om een studiekeuzeadvies.
Let op: In 2020 is de in onderstaand artikel genoemde aanmelddatum van 1 april opgeschoven naar 1 mei 2020. Dit is het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Waarschijnlijk worden de resterende open dagen vervangen door online activiteiten. Check daarvoor de websites van de MBO-instellingen. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

Intake activiteit en studiekeuzeadvies

Je hoeft nog niet zeker te zijn van je keuze. Je mag je voor verschillende opleidingen aanmelden als je nog twijfelt. Veel instellingen stellen deelname aan een intake verplicht. Na de intake krijg je een studiekeuzeadvies waarin je hoort of de opleiding bij je past. Sommige opleidingen hebben beperkt plaats en hanteren de volgorde van aanmelding, check dit op de websites van de opleidingen.

Open dagen MBO Amsterdam

Veel MBO-instellingen hebben al één of meer open dagen achter de rug. Als voorbereiding op de uiterste aanmelddatum 1 april 2020 organiseren alle MBO-instellingen nog minimaal één keer een open dag. Sommige instellingen organiseren ook meeloopdagen en informatiedagen. De open dagen hieronder zijn chronologisch weergegeven. Let op dat sommige open dagen op hetzelfde moment zijn. Informatie over extra meeloopdagen staat beschreven in het overzicht. Let op dat je je hiervoor soms moet aanmelden.

Vrijdag 17 januari 17:00-21:00 uur en
zaterdag 18 januari 10:00-14:00 uur
Hout- en Meubileringscollege (HMC)

Op de website van het Hout- en Meublileringscollege (HMC) is meer info te vinden over de open dag en over de intakeactiviteiten. Er is ook een infomiddag op donderdag 5 maart 2020 van 13:00 tot 17:00 uur.

Zaterdag 18 januari 10:00-14:00 uur
ROC van Amsterdam (ROCvA)

Op de website van het ROC van Amsterdam (ROCvA) is meer informatie te vinden over aanmelden voor de open dag en over meeloopdagen in februari en maart. De website bevat ook een pagina over aanmelding & toelating met info over kennismakingsactiviteiten (intakeactiviteit) en studiekeuzeadvies.

Woensdag 22 januari 15:00-20:30 uur
Mediacollege Amsterdam (Ma)

Op de website van het MediaCollege Amsterdam (Ma) is meer info te vinden over de open dag en over de intake en aanmeldprocedure.

Vrijdag 24 januari 16:00-19:00 uur
ROC TOP

Op de website van ROC TOP is meer informatie te vinden over de meeloopdagen op 12 december 2019, 11 februari 2020 en 26 maart 2020 en over het aanmeldproces. Daarnaast vindt er ook een TOP Talk plaats op donderdag 19 maart 2020 van 18:30 tot 21:00 uur.

Vrijdag 24 januari 16:00-20:30 uur
Wellantcollege Linnaeus

Op de website van Wellantcollege Linnaeus is meer info te vinden over de aanmelding en het intakegesprek.

Vrijdag 24 januari 16:00-20:00 uur
Wellant mbo Amsterdam

Op de website van Wellant mbo Amsterdam is meer info te vinden over de aanmelding en het intakegesprek.

Zaterdag 25 januari 12:00-15:00 uur
ROC TOP

Op de website van ROC TOP is meer informatie te vinden over de meeloopdagen op 12 december 2019, 11 februari 2020 en 26 maart 2020 en over het aanmeldproces. Daarnaast vindt er ook een TOP Talk plaats op donderdag 19 maart 2020 van 18:30 tot 21:00 uur.

Woensdag 11 maart 16:00-20:00 uur
Wellant mbo Amsterdam

Op de website van Wellant mbo Amsterdam is meer info te vinden over de aanmelding en het intakegesprek.

Donderdag 12 maart 17:00-20:00 uur
ROC TOP

Op de website van ROC TOP is meer informatie te vinden over de meeloopdagen op 12 december 2019, 11 februari 2020 en 26 maart 2020 en over het aanmeldproces. Daarnaast vindt er ook TOP Talk plaats op donderdag 19 maart 2020 van 18:30 tot 21:00 uur.

Donderdag 19 maart 16.00-20.00 uur
ROC van Amsterdam (ROCvA)

Op de website van het ROC van Amsterdam (ROCvA) is meer informatie te vinden over aanmelden voor de open dag, over meeloopdagen in februari en maart. De website bevat ook een pagina over aanmelding & toelating met info over kennismakingsactiviteiten (intakeactiviteit) en studiekeuzeadvies.

Woensdag 13 mei 15.30-17.00 uur
Wellant mbo Amsterdam

Op de website van Wellant mbo Amsterdam is meer info te vinden over de aanmelding en het intakegesprek.

Aanmelden voor 1 april

Studenten die beginnen met een mbo- opleiding die start in augustus 2020 moeten zich aanmelden vóór 1 april in verband met de nieuwe regels over het toelatingsrecht.

Ga je in Amsterdam naar school en heb je vragen over het MBO? Bel of WhatsApp dan OCO (zie nummers bovenaan deze pagina). Studenten buiten Amsterdam kunnen met vragen terecht bij het JOB, ouders buiten Amsterdam bij Ouders & Onderwijs.