As-Siddieq gaat beter

Geplaatst door OCO op 1 februari 2008

De As-Siddieq-school heeft een groot deel van de zorgen van staatssecretaris Sharon Dijksma kunnen wegnemen.

De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat aan veel van haar eisen is voldaan. Zo zijn er voldoende bekwame leraren, zijn de klassen niet te groot en is er een directiestatuut opgesteld.

De staatssecretaris maakte zich grote zorgen over de islamitische basisschool, doordat aan het begin van dit schooljaar het aantal leerlingen meer dan verdubbelde na het verdwijnen van de Siba-scholen. Van deze islamitische scholenstichting had Dijksma de bekostiging stopgezet vanwege financieel wanbeleid en slecht onderwijs.

Toen veel ouders daarop uitweken naar de al onder verscherpt toezicht geplaatste As-Siddieq, werd deze met argusogen gevolgd door de onderwijsinspectie. Die constateert nu dat de As-Siddieq alleen op twee punten nog verbeteren moet. Op één locatie is niet goed getoetst hoe het gesteld is met de kennis van de nieuwe leerlingen en de school voldoet nog niet aan de geëiste lessen op het gebied van burgerschap en integratie.

Omdat de As-Siddieq op dit punt wel vooruitgang heeft geboekt, vertrouwt de inspectie erop dat ook deze tekortkomingen in de loop van dit schooljaar zullen verdwijnen. De inspectie houdt in de tussentijd verscherpt toezicht op de school en – zo dreigt Dijksma – als de school onvoldoende vooruitgang boekt, zal zij alsnog de geldstroom afsluiten.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog