As Siddieq in het nieuws

Geplaatst door OCO op 27 augustus 2009

De laatste dagen is de Islamitische basisschool As Siddieq veel in het nieuws. Het ministerie van OCW wil de subsidie korten. Het ministerie van OCW schrijft:

Het bestuur van de Islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam, is de afspraken met de inspectie van het onderwijs op het gebied van burgerschap en sociale integratie niet nagekomen. Staatssecretaris Dijksma treft daarom een bekostigingssanctie. Een gedeelte van de bekostiging wordt opgeschort.

As Siddieq voldoet niet aan de wettelijke eisen omtrent actief burgerschap en sociale integratie. Dit constateert de inspectie van het onderwijs in een rapport dat vandaag openbaar is geworden. De school heeft volgens afspraak een start gemaakt met de invoering van een lesprogramma, maar schiet tekort op essentiële onderdelen. Dit is in strijd met de prestatieafspraken die lopen tot maart 2010. De school zou voorrang geven aan de elementen ‘openheid naar de samenleving’ en de ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’ en heeft dit niet gedaan.

De bekostiging van As Siddieq wordt gedeeltelijk opgeschort tot 1 maart 2010. Tussentijds controleert de inspectie of er verbetering is. Is die er niet dan wordt de sanctie verhoogd. Voldoet de school op 1 maart nog steeds niet aan de wet, dan wordt de maatregel definitief.

Downloads
Brief_wethouder_Asscher_over_As_Siddieq aan gemeenteraadscommissie
IBS_As_Siddieq_rapport_van_bevindingen (inspectie)_17_juni_2009

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog