Basisschool De Evenaar gaat dicht

Geplaatst door OCO op 27 april 2010

in de Indische Buurt gaat dicht. Het bestuur van de school heeft geen vertrouwen dat de zeer zwakke school er nog bovenop komt.

Het besluit is genomen omdat de school door de Onderwijsinspectie al jaren als zeer zwak wordt gekwalificeerd en alle inspanningen ter verbetering te weinig effect hebben gehad.

Er waren veel directiewisselingen, de school kampt met een slecht imago en het leerlingenaantal loopt terug. De school telde volgend jaar nog maar 85 leerlingen. De ouders en de onderwijzers zijn gisteravond op de hoogte gesteld. De school sluit per 1 augustus volgend jaar.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog