30 maart 2011: Expertmeeting gemeenteraad over segregatie

Geplaatst door OCO op 25 maart 2011
De Amsterdamse gemeenteraadscommissie houdt op 30 maart 2011 een bijeenkomst om met ouders en (ervarings)deskundigen te praten over vrije schoolkeuze in relatie tot maatregelen en initiatieven om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan.

Programma (19.30 – 22.00 uur)

19.30 – 19.40
Opening Marco de Goede, voorzitter van de commissie.
Welkom sprekers / toelichting op het programma

19.40 – 20.10
Presentatie Joep Bakker, socioloog en als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud, Universiteit in Nijmegen. Relatie vrije schoolkeuze van ouders en maatregelen om segregatie te bestrijden vanuit (inter)nationaal perspectief.
20.10 – 20.20 Vragen; reacties

20.20 – 20.30
Presentatie Degi ter Haar, ouder en initiatiefnemer van het ouderinitiatief op de Joop Westerweel basisschool in West. Ervaringen en lessen uit de praktijk van een ouderinitiatief in relatie tot de pilot in West.
20.30 – 20.40 Vragen; reacties

20.40 – 20.50
Presentatie Taco Stroo, schooldirecteur van de Dongeschool, een van de vijf scholen uit de pilot in Zuideramstel (onder voorbehoud). Ervaringen en lessen van de segregatiepilot in Zuideramstel.
20.50 – 21.00 Vragen; reacties

21.00 – 21.30
Discussie o.l.v. Marco de Goede, voorzitter van de commissie, waarbij – naast de sprekers – de volgende personen deelnemen aan de discussie:

  • Jeroen Peters, expert onderwijsrecht, verbonden aan de landelijke kenniskring ‘Aanmelding en Toelating’ en lid van de bezwarencommissies in Nijmegen en Deventer
  • Monique Hoogland, ouderambassadeur in Amsterdam vanuit de Stichting Kleurrijke basisscholen
  • Sebastiaan Bekker, voorzitter klankbordgroep pilot IJburg
  • Yasemin Ucak Gumus, ouderinitiatiefgroep West
  • Yvette Pocornie, ouderinitiatiefgroep Oost
  • Sezai Aydogan, ouder Dr. Rijk Kramer basisschool West
  • Lenny Fritz, ouder MR St. Catharina en klankbordgroep pilot Zuideramstel
  • Wim van Vliet, schooldirecteur Elzenhagen school in Noord
  • Trudy Pas, regiomanager schoolbestuur ASKO en betrokken bij de pilot Zuideramstel en Buitenveldert

21.30 – 21.45
Vragen en reacties uit het publiek. Ouders en (ervarings)deskundigen uit het publiek krijgen de gelegenheid op de discussie te reageren.

21.45 Afsluiting

Naast de sprekers en deelnemers aan de discussie zullen ouders en (ouder)organisaties worden uitgenodigd, waaronder OCO, FORUM, Kenniscentrum Gemengde Scholen, Stichting Kleurrijke Scholen, Adviesraad Diversiteit, Stichting VSA en schoolbesturen voor het basisonderwijs.