Convenant Kleurrijke Basisscholen ondertekend

Geplaatst door OCO op 28 juni 2007

Gemeente Amsterdam, stadsdelen en de basisscholen hebben 28 juni 2007 het convenant ‘Kleurrijke Basisscholen’ ondertekend. Dit convenant is een belangrijke eerste stap om te komen tot een stedelijke aanpak om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan. De samenstelling van scholen dient een afspiegeling te zijn van de buurt waar de school staat. De basisscholen, stadsdelen en het college spreken samen af om zich hiervoor in te spannen. Amsterdam wil dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op de buurtschool. Hiermee geeft de gemeente Amsterdam uitvoering aan Jong Amsterdam (het onderwijs en jeugdplan), waarin dit als resultaat is benoemd.

Om de segregatie tegen te gaan, zal de gemeente zich in eerste instantie richten op een groep van 55 scholen uit gemengde wijken. De scholen vormen geen goede afspiegeling van de buurt. Van de 207 basisscholen in Amsterdam zijn er 42 te wit en 13 te zwart (concentratiescholen). Trend is dat het aantal te witte scholen toeneemt en het aantal te zwarte scholen afneemt. Gemengde scholen veranderen eerder in ’te wit’ dan in ’te zwart’.

Eén van de afspraken die in het convenant is vastgelegd betreft de wijze van aanmelden van kinderen bij een basisschool. Voortaan kunnen alle ouders hun kinderen op dezelfde leeftijd aanmelden, inschrijven en plaatsen. Hiermee voorkomen de partijen dat vooral allochtone ouders geen keuze meer hebben wat betreft schoolkeuze doordat zij vaak laat hun kinderen aanmelden en veel scholen dan al vol zitten. Amsterdam wil hiermee vrije schoolkeuze voor alle ouders realiseren.

In het convenant is ook afgesproken om in plaats van de algemene postcodegebieden een klein, passend voorrangsgebied rond de school vast te stellen. Toegesneden op de school en de buurt waar de school staat. Vooral voor scholen die zich aan de randen van een stadsdeel bevinden zijn de postcodegebieden eerder een obstakel om zich te ontwikkelen tot buurtscholen dan een zinvol instrument. Bij het postcodebeleid is de keuze van de ouders voor een basisschool beperkt tot een aantal postcodegebieden in het stadsdeel. In de praktijk komt het voor dat plaatsing van een kind op de school om de hoek niet mag omdat het buiten het postcodegebied woont.

Ook wil Amsterdam met het convenant ouderinitiatieven en het ontstaan van vriendschapscholen stimuleren. Het convenant biedt ruimte aan de stadsdelen om met gerichte pilots te werken aan het mengen van scholen. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een realistische afspiegeling van de buurt.

Convenant Kleurrijke Basisscholen

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog