Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 juli 2019
In Amsterdam kan je voorrang krijgen als je je kind aanmeldt op een basisschool. Er zijn afspraken gemaakt binnen Amsterdam over voorrangsregels voor het plaatsen van leerlingen op de basisschool. Sommige voorrangsregels wegen zwaarder dan andere voorrangsregels.

Voorrangsregels

In Amsterdam kan je voorrang krijgen als je je kind aanmeldt op een basisschool. Sommige voorrangsregels wegen zwaarder dan andere. Een kind met een oudere broer op school krijgt bijvoorbeeld voorrang op een kind waarvan de vader werkzaam is op de school. Hieronder staan de voorrangsregels in volgorde zoals die wordt toegepast voor de school van eerste voorkeur.

1. Oudere broer of zus op school van eerste voorkeur

Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur.

Deze kinderen hebben een plaatsingsgarantie en krijgen daarom altijd voorrang.

2. Voorrang door eerder bezoeken van aangesloten voorschool of IKC

VVE-indicatie en voorschool bezocht die is aangesloten bij voorrangschool

Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool (buurtvoorrang op acht dichtstbijzijnde scholen).

IKC bezocht die is aangesloten bij voorrangsschool

Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) (de school van eerste voorkeur) én heeft de school als voorrangsschool (buurtvoorrang op acht dichtstbijzijnde scholen).

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school.

3. Vader of moeder werkzaam op school

De ouder van het kind is werkzaam op de school. Het moet wel gaan om een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school én het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC.

4. De school is een voorrangsschool vanwege buurtvoorrang

De voorkeurschool is een voorrangsschool. Met andere woorden: het kind heeft buurtvoorrang. Kinderen hebben voorrang op de acht dichtstbijzijnde scholen in de buurt. Voorrang wordt bepaald op basis van de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school, het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC én kinderen van ouders die werkzaam zijn op de school.

Meer lezen over plaatsingsmethodiek

Een uitgebreide beschrijving van de plaatsingsmethodiek is te vinden op de website bboamsterdam.nl op de webpagina met documenten over het stedelijk toelatingsbeleid.