Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 juli 2019
In Amsterdam kan je voorrang krijgen als je je kind aanmeldt op een basisschool. Er zijn afspraken gemaakt binnen Amsterdam over voorrangsregels voor het plaatsen van leerlingen op de basisschool. Sommige voorrangsregels wegen zwaarder dan andere voorrangsregels.

Voorrangsregels

In Amsterdam kan je voorrang krijgen als je je kind aanmeldt op een basisschool. De bekendste voorrangsregels is het opgeven van een voorrangsschool. In Amsterdam gelden nog meer voorrangsregels. De voorrangsregels zijn opgesomd naar zwaarte. Voorbeeld: een kind met een oudere broer op de school van eerste voorkeur krijgt voorrang ten opzichte van een ander kind waarvan de vader werkzaam is op de voorkeurschool.

Oudere broer of zus op school van eerste voorkeur

Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur.

Deze kinderen krijgen altijd voorrang.

Voorrang door eerder bezoeken van aangesloten voorschool of IKC

VVE-indicatie en voorschool bezocht die is aangesloten bij voorrangschool

Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is
aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.

IKC bezocht die is aangesloten bij voorrangsschool

Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) (de school van eerste voorkeur) én heeft de school als voorrangsschool.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school.

Vader of moeder werkzaam op school

De ouder van het kind is werkzaam op de school. Het moet wel gaan om een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school én het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC.

Een school als voorrangsschool

Een kind geeft een school als voorrangsschool op. Kinderen hebben voorrang op 8 scholen in de buurt. Voorrang wordt bepaald op basis van de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school, het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC én kinderen van ouders die werkzaam zijn op de school.