Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 oktober 2021
In Amsterdam gelden voorrangsregels voor basisscholen. Schoolbesturen en gemeente Amsterdam hebben hierover afspraken gemaakt in het stedelijk toelatingsbeleid. Sommige voorrangsregels wegen zwaarder dan andere voorrangsregels. Kinderen hebben voorrang als zij een oudere broer of zus op school hebben, de bijbehorende voorschool bezochten, een ouder hebben die op de school werkt of in de buurt wonen van de school.

Voorrangsregels basisscholen Amsterdam

In Amsterdam gelden voorrangsregels voor basisscholen. Maar sommige voorrangsregels wegen zwaarder dan andere. Een kind met een oudere broer op school krijgt bijvoorbeeld voorrang op een kind van wie de vader werkzaam is op de school. Hieronder staan de voorrangsregels die gelden voor de school van eerste voorkeur.

1. Oudere broer of zus op school van eerste voorkeur

Als een kind vier jaar wordt en een oudere broer of zus op school heeft zitten, heeft het een plaatsgarantie.

2. Voorrang door eerder bezoeken van aangesloten voorschool of IKC

Kinderen kunnen voorrang krijgen op een basisschool als zij:

  • tenminste acht maanden vier dagdelen per week naar de voorschool gaan die bij de school is aangesloten, een VVE-indicatie hebben en de school als voorrangsschool hebben aangemerkt (buurtvoorrang op acht dichtstbijzijnde scholen).
  • tenminste acht maanden vier dagdelen per week naar een Integraal Kindcentrum (IKC) gaan die bij de school is aangesloten én de school als voorrangsschool hebben aangemerkt (buurtvoorrang op acht dichtstbijzijnde scholen) .

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school.

3. Vader of moeder werkzaam op school

De ouder van het kind is werkzaam op de school. Het moet wel gaan om een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school én het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC.

4. De school is een voorrangsschool vanwege buurtvoorrang

De voorkeurschool is een voorrangsschool. Met andere woorden: het kind heeft buurtvoorrang. Kinderen hebben voorrang op de acht dichtstbijzijnde scholen in de buurt. Voorrang wordt bepaald op basis van de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool.

Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege oudere broers of zussen op school, het eerder bezoeken van de aangesloten voorschool of IKC én kinderen van ouders die werkzaam zijn op de school.

Woonachtig in Amsterdam

Nadat alle kinderen met voorrang zijn geplaatst, komen de kinderen die geen voorrang hebben maar wel in Amsterdam wonen, aan de beurt.

Meer lezen over voorrangsregels basisscholen Amsterdam

In de Schoolwijzer Amsterdam staat meer informatie over de voorrangsregels voor basisscholen in Amsterdam. En in het document plaatsingsmethodiek van het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) staat meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid.

Gerelateerde onderwerpen