Convenant Stadsdeel Zuid ‘In de buurt naar school’

Geplaatst door Menno van de Koppel op 7 februari 2013

Dinsdag 5 februari 2013 ondertekenden bijna alle schoolbesturen van de basisscholen in stadsdeel Zuid het convenant ‘In de buurt naar school’. Scholen gaan samenwerken bij het aannemen en plaatsen van kleuters.

Het convenant is opgesteld door Stadsdeel Zuid in samenwerking met de schoolbesturen. Met het ondertekenen van het convenant verbinden de scholen zich aan de uitgangspunten van het project ‘In de buurt naar school’.In het kort:

  • Openbare en bijzondere scholen in een buurt werken samen bij het aanmelden en plaatsen van kinderen.
  • Kinderen wonend in de buurt van een school krijgen voorrang.
  • Aanmelden kan vanaf 2 jaar.
  • Scholen plaatsen kleuters op drie vaste momenten in het jaar.

Rechtsgelijkheid
Voor ouders wordt het hiermee duidelijk op welke scholen hun kind voorrang krijgt. Overigens staat het ouders vrij om hun kind op een school buiten hun eigen buurt aan te melden, alleen hebben ze daar geen voorrang.Verantwoordelijk stadsdeelwethouder Simone Kukenheim: “Voor ouders is het uitermate belangrijk te weten op welke scholen hun kind terecht kan, en dat er rechtsgelijkheid is.” Hierop is wel aan te merken dat het hier gaat om een convenant en niet om een bindende overeenkomst. Het convenant bepaalt dat voor(potentiële) ouders de klachtenregelingen van de scholen van toepassing zijn, het convenant voorziet dus niet in een eigen orgaan om de rechtsgelijkheid te bewaken.

Samenwerken
Scholen in de wijken Rivierenbuurt, De Pijp en Buitenveldert werken al samen. Nu gaan bijna alle scholen in de rest van Zuid ook samenwerken. Drie scholen hebben het convenant niet ondertekend. Betrokken scholen bepalen samen met welke scholen in hun buurt ze gaan samenwerken en hoe hun ‘voedingsgebied’ eruit gaat zien. Meer informatie hierover is te zijner tijd te vinden op de website van de scholen.

Iedere school een vroegschool
Alle schoolbesturen ondertekenden op 5 februari 2013 ook het convenant ‘Voor- en Vroegschoolse educatie’. Dit betekent dat de basisscholen verbonden worden aan een voorschool (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf). Een voorschool bereidt peuters voor op de grote stap naar de basisschool met programma’s gericht op educatieve – en sociale ontwikkeling. Op de basischool (vroegschool) wordt dit programma voortgezet.

Downloads
Lees hier het convenant van stadsdeel Zuid en de schoolbesturen in Zuid ‘In de buurt naar school‘.
Zie hier het convenant van stadsdeel Zuid ‘Voor- en Vroegschoolse educatie‘. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog