Spelinloop bereidt kind met taalachterstand voor op voorschool

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 22 maart 2024
Een spelinloop is een gratis voorziening voor kinderen van nul tot tweeënhalf jaar oud en hun vader of moeder. Kinderen kunnen hier met elkaar spelen. Ouders kunnen met vragen terecht bij een pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van hun kind of de voorschool. De spelinloop is met name geschikt voor kinderen die risico lopen op een taal- en ontwikkelingsachterstand. In heel Amsterdam worden spelinlopen georganiseerd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wat is de spelinloop?

De spelinloop is een gratis voorziening op een voorschool of bij een OKT (Ouder en Kind Team) waar kinderen van nul tot tweeënhalf jaar met elkaar en met hun vader of moeder kunnen spelen. Er is educatief speelmateriaal aanwezig en daarnaast worden er regelmatig activiteiten en/of workshops georganiseerd.

Bij de spelinloop staat een pedagogisch medewerker klaar om opvoed- en opgroeivragen van ouders te beantwoorden en om hen te informeren over de voorschool en vve (voor- en vroegschoolse educatie). Daarnaast is het een informele ontmoetingsplaats voor ouders.

Voor wie?

De spelinloop is toegankelijk voor alle kinderen van nul tot tweeënhalf jaar en hun ouder/verzorger. Bij de meeste spelinlopen zijn kinderen tot vier jaar ook welkom, maar de voorziening richt zich in het bijzonder op kinderen tot tweeënhalf jaar, als voorbereiding op de voorschool.

De spelinloop is met name geschikt voor kinderen met een (beginnende) taal- en of ontwikkelingsachterstand en hun ouders. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld leren hoe zij de (taal)ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren door voorlezen en zingen.

Omdat in Amsterdam veel kinderen onder de tweeënhalf jaar risico lopen op een taal- en ontwikkelingsachterstand, investeert de gemeente in de spelinloop. Meer informatie hierover staat in deze brief aan de gemeenteraad: ‘Versterking spelinloop ouders en peuters, brede talentontwikkeling en mentoring’ (april 2019).

Waar vind ik een spelinloop?

De volgende aanbieders in Amsterdam organiseren gratis spelinlopen:

  • Kinderopvangorganisatie Combiwel in de stadsdelen Zuid en West;
  • Kinderopvangorganisatie Dynamo in de stadsdelen Oost, Centrum, Zuid en Westerpark;
  • Stichting Spin in stadsdeel Noord;
  • Stichting Swazoom in stadsdeel Zuidoost;
  • Zorg- en welzijnsinstelling Sezo in stadsdeel Nieuw-West.

Kijk ook op de website van gemeente Amsterdam voor een overzicht van spelinlopen per stadsdeel.

Geen aanmelding nodig

De meeste aanbieders organiseren meerdere ochtenden en/of middagen per week een spelinloop, die gemiddeld twee à tweeënhalf uur duurt. Vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt het eerste half uur gewoon binnenlopen. Maar let op: er geldt vaak wel een maximum van vijftien kinderen en hun vader of moeder.

Meer weten over de ervaringen van ouders en professionals met spelinlopen staat in het rapport ‘Spelinloop Amsterdam. Ervaringen van ouders en professionals’ (Slot & Leseman 2023).

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool