De overstap van mbo naar hbo? Tips voor hulp en begeleiding tijdens je studie!

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 14 december 2023
Je hebt je mbo-4 opleiding met succes afgerond en nu ga je van mbo naar hbo. Op het hbo is het tempo hoger, en je krijgt meer theoretische vakken. Je moet ook zelfstandiger studeren. Maar maak je geen zorgen, ook op het hbo kun je hulp krijgen van je mentor, studieadviseur of studentendecaan.

Van mbo naar hbo

Na een bewuste studiekeuze en goede voorbereiding heb je de overstap gemaakt van het mbo naar hbo. Je mbo-opleiding was meer gericht op de praktijk en je  kreeg meer studiebegeleiding. Nu volg je een hbo-opleiding met veel theoretische vakken. Bovendien verwacht de opleiding dat je zelfstandiger studeert. Maar ook na je overstap naar het hbo kun je hulp en begeleiding krijgen. Vind je het bijvoorbeeld lastig om een studieplanning te maken? Of ben je bang dat je studievertraging oploopt? Geef dit dan aan bij je mentor. Hij kan je eventueel doorverwijzen naar de studieadviseur of studentendecaan.

Mentor eerste aanspreekpunt voor hulp en begeleiding na overstap

Studenten krijgen het eerste studiejaar aan een hogeschool vaak een mentor aangewezen. De mentor is naast docent ook coach. Zo begeleidt de mentor studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling en beroepsvorming. Bovendien is hij het eerste aanspreekpunt bij studievoortgangsproblemen. Bij sommige opleidingen voer je jaarlijks meerdere voortgangsgesprekken met je mentor. Indien nodig kan je mentor jou doorverwijzen naar een studieadviseur of studentendecaan.

Studieadviseur: studieplanning en studiekeuze

Een studieadviseur helpt jou bij de voortgang van je studie en de keuze van je studierichting. Maar ook met persoonlijke problemen kun je bij de studieadviseur terecht. Bijvoorbeeld doordat je aanpassingsproblemen hebt door de overstap van mbo naar hbo. De taken van een studieadviseur zijn onder andere:

  • Studenten oproepen voor een voortgangsgesprek en studieplanning;
  • De examencommissie adviseren over het Bindend Studieadvies (BSA). Het BSA is een beslissing van de hogeschool over de voortgang van je opleiding. Als het advies negatief is, moet je stoppen met de opleiding;
  • Studenten adviseren over studiekeuze;
  • Contact onderhouden met stage- en afstudeerdcoördinator van studenten over de instapeisen van de stage en afstudeeropdracht;
  • Studenten helpen bij persoonlijke problemen en hen eventueel doorverwijzen naar de studentendecaan.

Studentendecaan vertrouwenspersoon

De studentendecaan geeft informatie, advies en begeleiding bij jouw studieloopbaan. De decaan helpt bijvoorbeeld bij het aanvragen van een dyslexie-regeling bij toetsen of bij het aanvragen van studiefinanciering. Maar ook bij een dreigend negatief bindend studieadvies of persoonlijke problemen kan je bij de decaan terecht voor advies. Samen zoeken jullie naar passende oplossingen. Bovendien is alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Overstap van mbo naar hbo