De Vreedzame School

Geplaatst door OCO op 15 september 2009

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in klas en school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. Doel is dat de school een ‘democratische gemeenschap’ wordt, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij zijn conflictoplossing en leerlingparticipatie het startpunt. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief burgerschap.

Het beoogde resultaat van De Vreedzame School is dat kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel
zijn. Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden.

Gezamenlijke besluitvorming
Er werken inmiddels bijna 400 basisscholen in Nederland met De Vreedzame School
(januari 2009). Op de jaarlijks afgenomen Veiligheidsthermometer in Utrecht blijkt dat scholen die werken met het programma van De Vreedzame School steeds positiever gaan scoren. Kinderen voelen zich veiliger, verbaal en fysiek geweld verdwijnt, en incidenten worden veel beter opgelost.

De Vreedzame School ook op uw school?
Lees meer op de website van de Vreedzame School.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog