21 mei 2012: Debatteer mee, school en ouders moeten meer samenwerken

Geplaatst door OCO op 21 mei 2012

De grootste opvoedingstaak ligt bij de ouders thuis. Maar op school worden kinderen óók opgevoed. Want op school leer je hoe je je gedraagt binnen je groep medeleerlingen. Ouders en school delen dus de opvoeding. Ouders en school beiden belangrijk voor de leermotivatie en het onderwijssucces van kinderen. Als ouders op de hoogte zijn van wat hun kind op school leert en daar regelmatig met hun kind over praten, en als ze zorgen dat het huiswerk gemaakt wordt, zijn ouders zelfs nog belangrijker voor de leerprestaties van hun kind dan de school. Toch weten school en ouders vaak niet wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Ook zijn ze het niet altijd met elkaar eens over wat ze belangrijk vinden. Of wat ze zelf willen of kunnen bijdragen aan de opvoeding en het onderwijssucces van kinderen.

Volgens demissionair minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt zouden school en oudersmeer moeten samenwerken. “Meer samen praten hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en daar samen afspraken over maken.” Deze kans is er voor ouders en leerlingen tijdens De Battle van Opvoeden en onderwijs.

De Battle van Opvoeden en Onderwijs
In de Battle van Opvoeden en Onderwijs discussiëren leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het Calandlyceum voor voorgezet onderwijs met hun ouders, de minister en de stadsdeelwethouder over de boodschap van de minister.

Deze debatbattle wordt georganiseerd door Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) en ABC. Ook OCO zal een bijdrage leveren. DKJL ontwikkelde een lesprogramma om kinderen meer bewust te maken van hun mening. En om tolerantie te bevorderen. Het programma stimuleert de mondelinge taalvaardigheid, sociale vaardigheden en de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen. Er wordt intensief ingezet op meningsvorming, waardoor kinderen weloverwogen en genuanceerd een standpunt innemen.

Er is de gelegenheid om mee te discussiëren over de stellingen:

· ‘Het is de taak van ouders om kinderen te begeleiden bij hun school- en huiswerk’
· ‘School en ouders moeten meer samenwerken, zodat leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen’

Heeft u vragen over het thema? Tijdens de onderbreking bieden wij ouders de kans om in de ‘3-minutengespreksrondes’ inhoudelijke vragen te stellen over opvoeding en onderwijs aan experts van het ABC.

Voor wie?
U bent van harte welkom als toehoorder en om uw leerling of kind aan te moedigen. Maar daarnaast zijn we op zoek naar ouders die het aandurven om in het debatpanel op de DKJL debatvloer plaats te nemen. Dit debatpanel bestaat uit leerlingen, leraren, ouders, schoolbestuurders, minister Marja van Bijsterveldt en onderwijswethouder Ronald Mauer.

Inschrijven
Wilt u aanwezig zijn bij deze debatbattle, heeft u interesse in een gesprek met de experts Opvoeden en Onderwijs van Het ABC en of wilt zich opgeven voor het debatpanel? Schrijft u zich dan zo spoedig in bij de organisator Chantal Deken via info@discussierenkunjeleren.nl. Deelname is gratis.

Programma 21 mei 2012
18.30 uur Zaal open
19.00 uur Start programma
19.05 uur Opening met minister Van Bijsterveldt en onderwijswethouder van Nieuw West Ronald Mauer
19.15 uur Debatronde 1:
Het is de taak van de ouders om kinderen te begeleiden bij hun huis- en schoolwerk
19.45 uur Interactieve ronde rood/groen met diverse stellingen en vragen voor het publiek over de opvoedingstaak van school en ouders
‘3 minutengesprek’ vragenrondes tussen ouders en experts van het ABC
20.00 uur Korte pauze
‘3 minutengesprek’ vragenrondes tussen ouders en experts van het ABC
20.15 uur Debatronde 2:
Scholen en ouders moeten samenwerken, zodat leerlingen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen
20.45 Afsluiting debat
21.00 uur Einde programma

Locatie
Calandlyceum, Pieter Calandlaan 182 Osdorp, tel: 020 667 5353 google