Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 december 2021
Voor kinderen met epilepsie op school, zijn er een aantal dingen belangrijk. Goede signalering, ondersteuning bij schoolproblemen en afspraken over aanvallen en medicijnen.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een chronische aandoening, waarbij gedurende epileptische aanvallen de activiteit in de hersenen tijdelijk verstoord wordt. Soms omvat die verstoring maar een klein gebied in de hersenen, en soms gaat het om een groot gebied van de hersenen. De epileptische aanvallen die kinderen kunnen hebben zijn erg verschillend. Het kan bijvoorbeeld gaan om kortdurende momenten waarbij een kind een paar tellen voor zich uit staart en even ‘weg’ is. Het kan ook gaan zwaardere aanvallen, waarbij het hele lichaam ‘meedoet’. Er zijn verschillende oorzaken voor epilepsie en ook verschillende vormen van behandeling. Er is dus geen algemeen beeld te geven van wat epilepsie is, en wat het betekent op school. Dit zal voor ieder kind anders zijn. In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen epilepsie. Bij een deel van deze kinderen zal de epilepsie overgaan als ze ouder worden, bij een ander deel niet.

Signalering

Ongeveer de helft van de leerlingen met epilepsie krijgt door de epilepsie schoolproblemen. Dat kan te maken hebben met de effecten van de medicatie, met gevolgen van de epileptische aanvallen, of bijvoorbeeld het vaak afwezig moeten zijn. Soms kunnen kinderen erg wisselend presteren op school, of hebben problemen met de concentratie. Op school ligt de focus bij leerlingen met epilepsie vaak op ‘wat te doen als een leerling een aanval heeft’. Het is natuurlijk van belang om daar goed op voorbereid te zijn. Wat vaak vergeten wordt is om te kijken naar de verdere effecten van de epilepsie op het leren en het gedrag op school. Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie heeft een checklist ontwikkeld om te kijken naar deze signalen. Deze checklist signalering epilepsie kan door leerling, ouder en leerkracht of mento worden ingevuld. Je kunt de

Specifieke ondersteuning

Een deel van de leerlingen met epilepsie is gebaat bij specialistische ondersteuning. De meeste ondersteuning voor leerlingen wordt door de school of het samenwerkingsverband georganiseerd. Voor leerlingen met epilepsie is er een aparte landelijke regeling. Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) verzorgt de onderwijsbegeleiding voor alle leerlingen in Nederland die dit nodig hebben. Hoe die ondersteuning eruit ziet, is afhankelijk van wat een leerling nodig heeft. Dat kan gaan om lichte begeleiding op school, tot plaatsing op een gespecialiseerde school voor leerlingen met epilepsie.

Afspraken met school

Als je kind epilepsie heeft, is het belangrijk om goede afspraken te maken met school over wat te doen als je kind een aanval krijgt. Het is aan te raden om hiervoor een protocol af te spreken. Hierin staat informatie over de epilepsie van je kind, en wat er moet gebeuren als je kind een aanval heeft. Het is belangrijk om deze goed door te spreken met de school, zodat het voor iedereen duidelijk is. Een voorbeeld van een protocol en meer informatie kun je hier downloaden: Protocol Aanvallen epilepsie

Naast een specifiek protocol over aanvallen, is het ook goed om afspraken te maken met school over medicijngebruik. Meer informatie daarover lees je in het artikel ‘Medicijnen op school, wat kunt u van school verwachten?’

Meer artikelen over Zieke leerlingen, Passend Onderwijs