Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 december 2021
Soms gebruikt een kind (tijdelijk) medicijnen, die hij ook onder schooltijd moet innemen. Omdat er sprake is van verschillende situaties voor medicijngebruik en medische handelingen op school, heeft de overheid een factsheet ‘Gezondheidszorg in onderwijstijd’ uitgebracht. De meeste scholen maken daarnaast gebruik van een protocol voor medicijnen op school. Maak duidelijke afspraken met de school over het medicijngebruik van uw kind. Een school mag weigeren om mee te werken aan medicijnverstrekking. Meer informatie staat op de website van ‘Zorgeloos naar school’ en het netwerk ‘Ziek zijn en Onderwijs’.

Verschillende situaties voor medicijnen op school

Er zijn verschillende situaties waarbij er sprake is van het gebruik van medicijnen op school, bijvoorbeeld:

  • wanneer een leerling gedurende een bepaalde periode medicatie nodig heeft en dit (ook) onder schooltijd moet innemen of;
  • wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, en het de vraag is of een leraar dan bijvoorbeeld paracetamol mag geven of;
  • tijdens een noodsituatie waarbij medicatie nodig is, bijvoorbeeld bij een heftige allergische reactie of een epilepsie-aanval.

Bij medicijngebruik op school is er een onderscheid tussen het ‘gewoon’ toedienen van medicatie, zoals een paracetamol (zet)pil, en het uitvoeren van voorbehouden medische handelingen. Voorbeelden van medische handelingen zijn het toedienen van injecties of sondevoeding. Voor alle situaties geldt dat het schoolbeleid voor medicijngebruik en wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders vooraf duidelijk moeten zijn.

In dit artikel spreken we verder vooral over gewone medicijntoediening.

Factsheet Gezondheidszorg in onderwijstijd

Juist omdat er sprake is van veel verschillende situaties en verschillende soorten handelingen bij medicijngebruik, heeft het Ministerie van OCW samen met het Ministerie van VWS een ‘factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd’uitgebracht. Hierin worden de regels in detail beschreven: welke handelingen mogen en kunnen leerkrachten uitvoeren en onder welke voorwaarden?

Protocol medicijnen op school

De meeste scholen maken gebruik van een protocol voor medicijnen op school. Ouders en leraren weten dan waar ze aan toe zijn. Vaak staat hierin:

  • een opsomming van situaties voor medicijngebruik;
  • wat de school wel en niet doet;
  • welke verantwoordelijkheden de school op zich neemt;
  • welke verantwoordelijkheden de school nadrukkelijk bij ouders laat.

Er zijn ook scholen die er voor kiezen om in hun protocol op te nemen dat ze niet meewerken aan het verstrekken van medicatie. Behalve in het geval van een noodsituatie. In dat geval is namelijk iedereen, en in dit geval de school, verplicht om te handelen (Art. 450 Wetboek van Strafrecht).

Individuele afspraken over medicijngebruik

Als uw kind medicijnen nodig heeft gedurende schooltijd, of in noodsituaties, dan is het aan te raden om specifiek voor uw kind afspraken te maken met school. Die afspraken moeten dan passen in het protocol. Afspraken die u maakt gaan bijvoorbeeld over:

  • de tijden waarop uw kind medicatie moet innemen;
  • hoe de school de medicijnen moet bewaren en;
  • welke noodsituaties zich kunnen voordoen. Hierbij is het ook belangrijk dat de leerkracht weet hoe hij of zij u als ouder snel kan bereiken.

Moet school verplicht meewerken aan medicijnverstrekking?

In principe kan een school of een individuele leraar weigeren om mee te werken aan medicijnverstrekking. De school dient dan wel eerst te hebben gekeken of het in de specifieke situatie van de leerling mogelijk is om het wel te doen. Het zou immers bijzonder jammer zijn als kinderen van school zouden moeten, simpelweg omdat ze mogelijk bepaalde medicijnen nodig hebben. Meestal komen ouders en de school er samen dan ook wel uit, in het belang van het kind. Als scholen niet mee willen werken, komt dat vaak voort uit angst om iets verkeerd te doen, of aansprakelijk gesteld te worden. Goede informatie over uw kind en de praktische kanten van het medicijngebruik kunnen dan nuttig zijn.

Meer weten?

De Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor leerlingen met een chronische aandoening. In de ‘Doe het samen gids’ staat veel informatie voor ouders, leerlingen en scholen over onder andere medicijngebruik op school. Ook ontwikkelde de stichting een beslisboom . Hierin staat welke stappen een school zet om een besluit te nemen over ondersteuning aan leerlingen met een chronische aandoening.

Consulenten van het netwerk Ziek zijn en Onderwijs, Ziezon, ondersteunen scholen op het terrein van onderwijs aan zieke leerlingen. Zij hebben veel informatie over de mogelijkheden en kunnen hierover met u meedenken.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Externe hulp