Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Geplaatst door Floor Kaspers op 17 oktober 2014
Het gebruik van medicijnen op school is vaak een lastig onderwerp voor ouders en voor de school. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken, zodat iedereen weet wat men kan verwachten.

Verschillende situaties

Er zijn nogal uiteenlopende situaties waarbij medicijngebruik op school een gespreksonderwerp is.

  • Voor een leerling die gedurende een bepaalde periode medicatie nodig heeft die (ook) onder schooltijd gegeven dient te worden.
  • Voor een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, en de vraag is of een leraar dan bijvoorbeeld paracetamol mag geven.
  • Een noodsituatie waarbij medicatie nodig is. Voorbeeld is een leerling met een epilepsie-aanval.

Voor alle situaties geldt dat het vooraf voor ouders en leerkrachten duidelijk moet zijn wat er van hen verwacht wordt.

Ook is er een onderscheid te maken tussen het ‘gewoon’ toedienen van medicatie, een pilletje of eventueel een zetpil, en het uitvoeren van medische handelingen. Voorbeelden van medische handelingen zijn het toedienen van injecties of sondevoeding. In dit artikel spreken we verder vooral over gewone medicijntoediening.

Protocol medicijnen op school

De meeste scholen maken gebruik van een protocol medicijnen op school. Zeker met de komst van passend onderwijs, zijn veel scholen bezig geweest met het ontwikkelen van beleid op dit terrein. Ouders en leraren weten dan waar ze aan toe zijn. Vaak wordt daarin ingegaan op alle drie de verschillende situaties. Er wordt duidelijk gemaakt wat de school wel en niet doet, welke verantwoordelijkheden de school op zich neemt, en welke de school nadrukkelijk bij ouders laat. Er zijn ook scholen die er voor kiezen om in hun protocol op te nemen dat ze NIET meewerken aan het verstrekken van medicatie.

Individuele afspraken

Als uw kind medicijnen nodig heeft gedurende schooltijd, of in noodsituaties, dan is het aan te raden om specifiek voor uw kind afspraken te maken met school. Die afspraken moeten dan passen in het protocol. Afspraken die u maakt gaan over de tijden waarop medicatie genomen dient te worden, hoe ze bewaard moeten worden, en welke noodsituaties zich voordoen. Belangrijk bij noodsituaties is dat de school ook weet hoe ze u als ouder snel kunnen bereiken.

Verplichting?

In principe kan een school en een individuele leraar weigeren om mee te werken aan medicijnverstrekking. De school is dus niet verplicht. Het zou echter bijzonder jammer zijn als kinderen van school zouden moeten, simpelweg omdat ze mogelijk bepaalde medicijnen nodig hebben. Meestal komen ouders en de school er samen dan ook wel uit, in het belang van het kind. Als scholen niet mee willen werken, komt dat vaak voort uit angst om iets verkeerd te doen, of aansprakelijk gesteld te worden. Goede informatie over uw kind en de praktische kanten van het medicijngebruik kunnen dan nuttig zijn.

Meer weten?

Consulenten van het netwerk Ziek zijn en Onderwijs, Ziezon, ondersteunen ouders en scholen op het terrein van onderwijs aan zieke leerlingen. Zij hebben veel informatie over de mogelijkheden en kunnen hierover met u meedenken.

Op een informatiepagina van Ziezon vindt u meer informatie en een aantal voorbeeldprotocollen die scholen kunnen gebruiken.