Tag: passend onderwijs

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

‘Wat heb jij nodig?’ Symposium Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 12 november 2020

Kijk eens met een andere bril naar passend onderwijs

Blogbericht van 26 oktober 2020

Uitnodiging Empathie en passend onderwijs 2 november 2020

Blogbericht van 12 oktober 2020

Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 1 oktober 2020

Evaluatie passend onderwijs: op weg naar inclusie, of blijft alles bij het oude?

Blogbericht van 12 augustus 2020

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend onderwijs en corona

Blogbericht van 23 april 2020

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een tussenvoorziening?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is symbiose onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is leerlingenvervoer?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is een groeidocument?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een Toptraject?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Meepraten over de evaluatie passend onderwijs?

Blogbericht van 13 december 2019

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO)?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Maakt echt luisteren het verschil?

Blogbericht van 3 april 2019

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de meldcode Kindermishandeling?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Uitnodiging ‘Small Talks’ ondersteuningsplan VO passend onderwijs

Blogbericht van 18 december 2018

Wanneer past passend onderwijs?

Blogbericht van 18 december 2018

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Monitor transitie jeugd

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

Blogbericht van 31 juli 2017

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

Blogbericht van 7 juli 2017

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Geen extra zorgleerlingen in de klas

Blogbericht van 9 mei 2017

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

Blogbericht van 9 december 2016

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

Blogbericht van 27 oktober 2016

Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

Blogbericht van 10 oktober 2016