Tag: passend onderwijs

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Kamerdebat voortgang passend onderwijs: tijd voor versnelling

Blogbericht van 21 april 2022

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is basisondersteuning passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

Blogbericht van 14 januari 2022

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Diabetes op school en medische handelingen

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Welke vakken krijg je op het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Dossiers over passend onderwijs bij OCO

Blogbericht van 11 oktober 2021

Passend onderwijs en zorgmeldingen: een slechte combinatie

Blogbericht van 6 september 2021

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Blogbericht van 15 juli 2021

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een tussenvoorziening?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een Toptraject?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

‘Wat heb jij nodig?’ Symposium Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 12 november 2020

Kijk eens met een andere bril naar passend onderwijs

Blogbericht van 26 oktober 2020

Uitnodiging Empathie en passend onderwijs 2 november 2020

Blogbericht van 12 oktober 2020

Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 1 oktober 2020

Evaluatie passend onderwijs: op weg naar inclusie, of blijft alles bij het oude?

Blogbericht van 12 augustus 2020

Passend onderwijs en corona

Blogbericht van 23 april 2020

Wat is symbiose onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs