Tag: passend onderwijs

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is een bovenschoolse voorziening?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voortgezet onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Adoptiekind op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat is leerlingenvervoer?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs basisonderwijs

Ik heb een beperking, hoe kies ik een goede mbo-opleiding?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze middelbaar beroepsonderwijs

Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

Blogbericht van 5 oktober 2022

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Kamerdebat voortgang passend onderwijs: tijd voor versnelling

Blogbericht van 21 april 2022

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Uit vraag en antwoord > Raden

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is basisondersteuning passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Uit vraag en antwoord > Toelaatbaarheidsverklaring

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

Blogbericht van 14 januari 2022

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Diabetes op school en medische handelingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Welke vakken krijg je op het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voortgezet onderwijs

Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Dossiers over passend onderwijs bij OCO

Blogbericht van 11 oktober 2021

Passend onderwijs en zorgmeldingen: een slechte combinatie

Blogbericht van 6 september 2021

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Blogbericht van 15 juli 2021

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Uit vraag en antwoord > Lat/cap/sem en onderzoek

Wat is een tussenvoorziening?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp