Tag: passend onderwijs

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vakken krijg je op het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voortgezet onderwijs

Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Hoe werkt de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Wat is leerlingenvervoer?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs basisonderwijs

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat is basisondersteuning passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

Blogbericht van 25 september 2023

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

Blogbericht van 16 augustus 2023

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Adoptiekind op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Ik heb een beperking, hoe kies ik een goede mbo-opleiding?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze middelbaar beroepsonderwijs

Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

Blogbericht van 5 oktober 2022

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Kamerdebat voortgang passend onderwijs: tijd voor versnelling

Blogbericht van 21 april 2022

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Uit vraag en antwoord > Raden

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Uit vraag en antwoord > Toelaatbaarheidsverklaring

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

Blogbericht van 14 januari 2022

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Diabetes op school en medische handelingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Dossiers over passend onderwijs bij OCO

Blogbericht van 11 oktober 2021

Passend onderwijs en zorgmeldingen: een slechte combinatie

Blogbericht van 6 september 2021

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Blogbericht van 15 juli 2021

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Uit vraag en antwoord > Lat/cap/sem en onderzoek

Wat is een tussenvoorziening?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

‘Wat heb jij nodig?’ Symposium Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 12 november 2020

Kijk eens met een andere bril naar passend onderwijs

Blogbericht van 26 oktober 2020

Uitnodiging Empathie en passend onderwijs 2 november 2020

Blogbericht van 12 oktober 2020

Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 1 oktober 2020

Evaluatie passend onderwijs: op weg naar inclusie, of blijft alles bij het oude?

Blogbericht van 12 augustus 2020

Passend onderwijs en corona

Blogbericht van 23 april 2020

Wat is symbiose onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een groeidocument?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Meepraten over de evaluatie passend onderwijs?

Blogbericht van 13 december 2019

Wat is Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO)?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Maakt echt luisteren het verschil?

Blogbericht van 3 april 2019

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Uitnodiging ‘Small Talks’ ondersteuningsplan VO passend onderwijs

Blogbericht van 18 december 2018

Wanneer past passend onderwijs?

Blogbericht van 18 december 2018

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Maatwerk

Monitor transitie jeugd

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

Blogbericht van 31 juli 2017

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

Blogbericht van 7 juli 2017

Geen extra zorgleerlingen in de klas

Blogbericht van 9 mei 2017

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

Blogbericht van 9 december 2016

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

Blogbericht van 27 oktober 2016

Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

Blogbericht van 10 oktober 2016

Uitnodiging ‘Doe mee met de MBO ouders’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

Blogbericht van 25 april 2016

Niet naar school, toch onderwijs?

Blogbericht van 25 november 2015

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Blogbericht van 2 oktober 2015

OCO steunt vandaag manifestatie thuiszitterstellen.nl

Blogbericht van 1 oktober 2015

Ondersteuningsprofielen Amsterdamse basisscholen onvindbaar

Blogbericht van 17 augustus 2015

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Blogbericht van 5 augustus 2015

OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs

Blogbericht van 18 juni 2015

Hoe werkt de Wet Langdurige Zorg?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

‘Ritalin is geen snoepje’

Blogbericht van 22 april 2015

Inspectie in onderwijsverslag 2013-2014 kritisch over passend onderwijs

Blogbericht van 16 april 2015

Als passend onderwijs ingewikkeld wordt…

Blogbericht van 14 april 2015