Esprit wil SIBA-scholen redden

Geplaatst door OCO op 5 april 2007

Het SIBA-interimbestuur heeft Onderwijsstichting Esprit bereid gevonden te onderzoeken of een overname van de SIBA-scholen haalbaar is. Dit heeft staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma de Tweede kamer in een brief gemeld. Esprit streeft er naar de eerste fase van dit onderzoek af te ronden rond 15 mei en dan een intentieverklaring gereed te hebben waar ook de medezeggenschapsraden van de beide besturen hun handtekening onder hebben gezet. De intentieverklaring zou vervolgens moeten leiden tot een overdrachtsdocument voor een overdracht van de SIBA-scholen naar Esprit per 1 augustus 2007. Bij een overname door Esprit wordt de islamitische identiteit gewaarborgd en geïnvesteerd in kwaliteit. Wethouder Hennah Buyne informeerde de Amsterdamse gemeenteraad via een brief met dezelfde strekking.

De nu naar buiten gekomen plannen maken voorlopig een einde aan de onzekerheid voor leerlingen en ouders van twee van de drie SIBA-scholen: de At Taqwa school in Noord en de El Faroeq in Zeeburg. In de brief aan de gemeenteraad wordt gesteld dat voor de leerlingen van de Abraham El Khaliel in Oost/Watergraafsmeer in overleg met de ouders een aparte oplossing wordt gezocht. De Abraham El Khaliel wordt na de zomer niet meer door het ministerie gefinancierd als zelfstandige school vanwege een te laag leerlingenaantal.

Onderwijsstichting Esprit beheert op dit moment tien scholen in Amsterdam. Een engelstalige school voor internationaal geörienteerd onderwijs, de Amsterdam International Community School (AICS). Zeven scholen voor voortgezet onderwijs: het 4e Gymnasium, het Berlage Lyceum, het Cartesius Lyceum, het Marcanti College, het Nova College, de Poort (praktijkonderwijs), de Wissel (een school voor leerweg ondersteunend onderwijs met een speciale afdeling voor kinderen met een ppd-nos aandoening). Twee basisscholen: de Europaschool en Montessorischool de Eilanden.

Onderwijsstichting Esprit is de enige realistische overnamekandidaat die naar voren is gekomen uit de gesprekken die het SIBA-interimbestuur de afgelopen weken met 13 verschillende organisaties heeft gevoerd. De staatssecretaris had begin maart de Tweede kamer per brief geïnformeerd dat zij voorwaarden had gesteld waaraan een eventuele overnamekandidaat moet voldoen. In dezelfde brief had de staatssecretaris ook aangegeven dat wanneer er geen overnamend bestuur gevonden worden de SIBA-scholen wat haar betreft zullen moeten sluiten. Als de overname door Esprit toch afketst, treedt een spreidingsprocedure in werking die de gemeente in overleg met de stadsdelen en Amsterdamse schoolbesturen heeft opgesteld.

Brief van staatssecretaris over Esprit en SIBA van 4 april 2007

Brief van wethouder over Esprit en SIBA van 4 april 2007

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog