Geef uw mening over passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 januari 2012

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Passend onderwijs’ door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de Tweede Kamer ingediend. In dat wetsvoorstel staan de regels waar alle scholen en schoolbesturen zich straks aan moeten houden. De drie ouderorganisaties, Ouders & Coo, Lobo en Nko, willen graag weten hoe ouders over dit wetsvoorstel denken, zodat zij erop kunnen reageren.

De ouderorganisaties houden een raadpleging over de positie van ouders in het wetsvoorstel ‘Passend onderwijs’. Er is een korte vragenlijst opgesteld waarin de hoofdpunten van het wetsvoorstel zijn samengevat. De reacties van ouders worden uiteindelijk verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer.

Heeft u een kind op de basisschool, de middelbare school of een school voor speciaal onderwijs? Dan nodigen de oudersorganisaties u uit om de vragenlijst in te vullen. Alle kinderen krijgen te maken met passend onderwijs. Ook al heeft uw eigen kind geen specifieke begeleiding nodig, kinderen zitten vaak in een klas met kinderen waar dit wel voor geldt. Dit kan weer invloed hebben op uw eigen kind. De vragenlijst kunt u vinden door te klikken op de volgende link: vragenlijst ‘Passend onderwijs’.

Alvast bedankt!

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog