Geen kort geding VSA om lotingen uit te stellen

Geplaatst door OCO op 5 april 2011

Nu geen kort geding om lotingen te stoppen

De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) heeft OCO desgevraagd laten weten af te zien van een kort geding om de lotingen uit te stellen:

“Alles overziend zijn we tot de conclusie gekomen dat een kort geding niet meer resultaat zou bereiken dan we sinds afgelopen vrijdag bereikt hebben. MLA maakt extra plaatsen en loot niet meer, Geert Groote maakt een extra klas, IVKO 1 kind meer per klas en het initiatief Noord/Hyperion, categoraal vwo in Noord. We hebben te maken met een systeemfout waarbij individuele scholen vergaande autonomie hebben ten aanzien van hun aanbodcapaciteit en geen collectieve verantwoordelijkheid voelen voor een passende match tussen vraag en aanbod op Amsterdams stedelijk niveau. Waar systemen falen dient de politiek in te grijpen, wat ook precies is waarom we verzocht hebben.”

Waarom deed de VSA een verzoek tot uitstel van de loting?

De VSA heeft vrijdag 1 april de Amsterdamse scholen waar geloot moet gaan worden aangeschreven met het verzoek de loting uit te stellen, de VSA dreigde met een kort geding als dit niet zou gebeuren. De VSA had eerder al een brief verstuurd, mede ondertekend door wethouder Asscher, aan de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (OSVO) met het verzoek om de capaciteit uit te breiden om de lotingen te verminderen. De datum waarop de scholen kunnen aangeven of ze de capactiteit kunnen uitbreiden ligt na de in de Kernprocedure afgesproken (uiterlijke) lotingsdatum. De VSA vond het onredelijk dat er pas na de lotingen duidelijkheid zou zijn over eventuele capactiteitsuitbreiding op de scholen die moeten loten en wilde dat bij lotingen alle beschikbare plekken bekend zijn.

Lotingen vinden doorgang

De OSVO heeft de scholen aangeraden de lotingen volgens de afgesproken datum in de Kernprocedure door te laten gaan. Omdat de VSA de afzonderlijke scholen heeft aangeschreven en niet de gezamenlijke schoolbesturen heeft de OSVO op dit moment geen totaal overzicht. Een woordvoerder van de OSVO verklaarde tegenover OCO dat van circa de helft van de scholen die moeten loten bekend is dat ze de loting niet uitstellen en dat de verwachting is dat dit ook voor de overige scholen geldt. Volgens de OSVO is het ook aannemelijk dat scholen die hun capaciteit nog hebben kunnen uitbreiden daar al rekening mee houden bij de loting die deze week plaatsvindt (in de ‘eerste ronde’ van de Kernprocedure).

Tweets van VSA

Behalve een website informeert de VSA belangstellenden ook via twitter, op twitter.com/StichtingVSA zijn vanochtend een aantal tweets toegevoegd over het doorgaan van de lotingen:

  • Over 10 minuten wordt op een groot aantal VO-scholen geloot. Veel vrienden en hun kinderen zijn bloednerveus, duimen dus!
  • Waar systemen falen is de politiek aan zet …
  • De mismatch tussen vraag en aanbod op de VO-markt in #020 wordt volstrekt genegeerd door schoolbesturen
  • Schoolbesturen in #020 niet bereid tot capaciteitsuitbreiding, ondanks verzoek van @LodewijkA en @stichtingvsa

Onduidelijkheid over capaciteitsuitbreiding tot vrijdag 8 april 2011

De onduidelijkheid over eventuele capaciteitsuitbreiding of omzetting van plaatsen van een schooltype waar geen vraag naar is naar een schooltype waar veel vraag naar is duurt tot het einde van de week. De OSVO hoopt woensdagavond de opgaves van de scholen binnen te hebben en donderdag 7 april de gegevens op een rijtje te kunnen zetten. In principe worden die dan op 8 april gepubliceerd.

Zaterdag 9 april speeddate

Zaterdag 9 april 2011 organiseert OCO in het gebouw van het Montessori College Oost (MCO) een speeddate plaats waar uitgelote leerlingen (en hun ouders) kennis kunnen maken met scholen die nog plek hebben in de tweede ronde.

Meer artikelen over Blog