Geert Groote School 2 hervat verbeteractiviteiten

Geplaatst door OCO op 8 april 2008

Voorlopig vertrouwen teruggewonnen
De Geert Groote School 2, vrijeschool voor basisonderwijs aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam, heeft maandag 31 maart jl. voorlopig het vertrouwen teruggekregen van de onderwijsinspectie. De inspecteur had 10 maart jl. de school een ultimatum gesteld nadat die had aangegeven geen vertrouwen te hebben in de wijze waarop de school de verbeterplannen uitvoerde. De school staat sinds september 2007 onder verscherpt toezicht wegens de kwalificatie ‘zeer zwak’ en hervat nu de verbeteractiviteiten. In juni zal de school weer door de inspectie worden bezocht.

Externe ondersteuning en actieve ouders
Met ondersteuning van de Taskforce Zeer Zwakke Scholen van de Vereniging van vrijescholen heeft De Geert Groote School 2 weer greep gekregen op de situatie. Ook de ouders spelen een belangrijke rol bij de verbeteringen. Volgens berichten uit Het Parool is de onderwijsinspectie mede naar aanleiding van signalen van ouders in actie gekomen. Op de school zet een groep ouders georganiseerd in een ondersteuningscommissie zich in voor kwaliteitsverbetering. De ouders, ondersteuningscommissie en medezeggenschapsraad zijn vlak voor de presentatie van de plannen aan de inspectie geïnformeerd over de verbeteracties.

Verbeteracties

  • Een professioneel bestuurder, mevr. Mr. A. Verstand, is aangetrokken om te zorgen voor de structuur en professionele besturing van de stichting.
  • Na een periode van komen en gaan van interim-schoolleiders, heeft de school nu een directeur.
  • De directeur wordt ondersteund door een team van vijf leerkrachten met veel ervaring in het uitvoeren van verbeterplannen op klassikaal- en leerlingniveau in het regulier onderwijs.
  • De functies intern begeleiding en remedial teaching worden per direct ingevuld en de zorgstructuur wordt in kaart gebracht en ingevuld.
  • In de hogere klassen worden cito-toetsen afgenomen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen, met name op taal- en rekengebied.
  • De leerkrachten krijgen een persoonsgebonden traject gekoppeld aan prestatie-afspraken.
  • De communicatie tussen school en ouders wordt beter gestructureerd.

De vrijeschool aan het Hygiëaplein in Amsterdam Oud-Zuid (basisonderwijs) en het Geert Groote College Amsterdam (voortgezet onderwijs) hebben een goede beoordeling en staan los van de aangescherpte beoordeling van de inspectie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog