Geert Grooteschool 2 niet meer ‘zeer zwak’ volgens Onderwijsinspectie

Geplaatst door OCO op 9 september 2010

De basisschool Geert Groote 2 in Amsterdam staat bij de Inspectie van het Onderwijs niet meer op de lijst van verscherpt toezicht. De school is per 01 september jongstleden hiervan verwijderd.

Meer artikelen over Blog