30 maart 2011: Help OCO, kom naar stadhuis!

Geplaatst door OCO op 24 maart 2011

U heeft langer geleden of kort geleden contact gehad met OCO, de Onderwijs Consumenten Organisatie. Waarschijnlijk heeft u een vraag gesteld, informatie van deze site gehaald, sterren aan een school gegeven of een bijeenkomst van OCO bezocht. Nu vragen wij uw steun: u kunt OCO helpen door op woensdagochtend 30 maart 2011 naar het stadhuis te komen of door een bericht te sturen.

Geen informatieloket meer en niet meer onafhankelijk
Aanstaande woensdagochtend vergadert de raadscommissie van de gemeente Amsterdam over de toekomst van OCO. Wethouder Asscher heeft een voorstel gedaan dat OCO op twee manieren hard raakt als het wordt aangenomen: een bezuiniging waardoor er geen geld meer is om vragen van ouders te beantwoorden en een einde aan de onafhankelijke rol voor OCO om de belangen van ouders te bewaken.

Waar en wanneer?
Steun OCO door aanwezig te zijn op de publieke tribune bij de behandeling in de gemeenteraad:
Stadhuis, Amstel 1, Boekmanzaal
vergadering commissie OZK
woensdag 30 maart 2011, aanvang 09.00 uur, verzamelen 08.50 uur

Kom of mail, twitter of wordt fan op facebook
Als u de 30ste niet kunt komen, wilt u misschien uw steun laten blijken:
• per mail via info@onderwijsconsument.nl
• of twitteren met @OCO_tamar en #ocovraag
• of fan worden van OCO op facebook, het helpt als u dan ook een berichtje plaatst.
Wilt u ons met een mailtje naar info@onderwijsconsument.nl laten weten of u komt? Op dinsdag geven wij een update over de gang van zaken.

TOELICHTING

Wat wil de wethouder?
Wat wil de wethouder wel? Hij wil ‘educatief partnerschap’ tussen ouders en school stimuleren en wil dat OCO zich concentreert op drie opdrachten om de ouders die tot nu toe het minst betrokken zijn bij scholen te bereiken:
1) het ondersteunen van startende oudernetwerken,
2) het faciliteren van ouderinitiatieven om gemengde buurtscholen te bevorderen en
3) laagdrempelige informatie in samenwerking met de OKC’s (Ouder en Kind Centrum).

Betrokken ouders met een vraag of een probleem kunnen vanaf 1 mei 2011 niet meer bij OCO terecht als de wethouder zijn zin krijgt. De wethouder vindt dat deze ouders zichzelf wel kunnen redden omdat ze al ‘voldoende betrokken’ zijn. Misschien is dat omdat de wethouder denkt dat alleen ‘hoogopgeleide witte’ ouders gebruik maken van de diensten van OCO, ondanks dat OCO heeft aangegeven dat ongeveer de helft van de ouders die vragen of problemen voorleggen aan OCO van allochtone afkomst is (schatting op basis van achternamen bellers, OCO vraagt niet naar etniciteit).

Als ouders straks OCO niet meer kunnen bellen, weten wij ook niet goed meer wat er gebeurt op en rond de scholen. En het wordt ook heel moeilijk om het met de gemeente oneens te zijn of de gemeente te wijzen op wat er mis gaat voor ouders en leerlingen.

Gemeenteraad beslist
OCO heeft contact gehad met gemeenteraadsleden en die zijn nog niet overtuigd door de plannen van de wethouder. Kortom, de gemeenteraad kan ervoor zorgen dat plannen worden ingetrokken of veranderd. Maar om dat te realiseren kan de gemeenteraad nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Daar kunt u voor zorgen door aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat de gemeenteraad ziet dat er achter de vragen aan OCO echte betrokken ouders staan die prijs stellen op onafhankelijke informatie en advies. Op woensdag 30 maart 2011 vindt de inhoudelijke discussie plaats tussen de onderwijswoordvoerders uit de gemeenteraad en de wethouder, en op 6 april 2011 wordt er gestemd.

Heeft u nog vragen of suggesties, mail naar info@onderwijsconsument.nl

Gerelateerde onderwerpen