Tag: OCO onafhankelijk

Amendement Schaapman is nog niet afgedaan

Blogbericht van 30 maart 2011

Inspreeknotitie: Van schoolstrijd naar schoolstrijd

Blogbericht van 30 maart 2011

“Oudernetwerk OCO bittere noodzaak”

Blogbericht van 29 maart 2011

Reacties van ouders op oproep

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

ANWB voor ouders

Blogbericht van 24 maart 2011

30 maart 2011: Help OCO, kom naar stadhuis!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wordt OCO wegbezuinigd?

Blogbericht van 23 maart 2011

Wat wil de wethouder wel?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Parool 21 maart 2011

Blogbericht van 22 maart 2011

Alle documenten over besluitvorming subsidie OCO

Blogbericht van 21 maart 2011

Gronden bezwaarschrift OCO dd 15 februari 2011 (OCO)

Blogbericht van 20 maart 2011

Raadsvoordracht Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Blogbericht van 18 maart 2011

Vaststellen nieuwe relatie met onderwijsconsumentenorganisatie OCO

Blogbericht van 18 maart 2011

Actieve ouders: Wat moet de stad doen? Notitie bij de raadsvoordracht Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (DMO)

Blogbericht van 2 maart 2011

Schatplichtig aan Karina Schaapman, OCO in relatie tot het nieuwe beleidskader ‘Actieve ouders: ouderbetrokkenheid’ (OCO)

Blogbericht van 1 februari 2011

Beschikking projectsubsidie OCO jan. t/m april 2011 (DMO)

Blogbericht van 5 januari 2011

Chronologie evaluatieproces (OCO)

Blogbericht van 16 december 2010

Reactie op evaluatieproces (OCO)

Blogbericht van 16 december 2010

Email aan Asscher (OCO)

Blogbericht van 16 december 2010

Brief over voorstel van DMO aan B&W over projectsubsidie t/m juli 2011 t.b.v. zorgvuldige besluitvorming van de gemeenteraad (DMO)

Blogbericht van 14 oktober 2010

Ouderbelangen en ouderbetrokkenheid in het onderwijs in Amsterdam, de onderwijsconsumentenorganisatie OCO geƫvalueerd, de huidige situatie verkend (SPA)

Blogbericht van 29 september 2010

OCO 2011-2015, subsidieaanvraag (OCO)

Blogbericht van 21 september 2010

Evaluatie OCO, suggesties voor evaluatieopzet (OCO)

Uit vraag en antwoord > Geen categorie