Juiste cijfers Cygnus

Geplaatst door OCO op 14 december 2011

Op zaterdag 10 december is de Parool Scholengids 2012 verschenen. In de scholengids staat een artikel “Cijfers, cijfers, cijfers” over het vrijkomen van gegevens over scholen en hoe ouders en leerlingen deze gegevens kunnen gebruiken. De cijfers die OCO bij elkaar verzameld heeft, komen uit de Vensters voor Verantwoording.

Op pagina 21 van de Parool Scholengids 2012 staan per abuis eindexamencijfers 2009/2010 van Cygnus Gymnasium. Wij hadden ons moeten realiseren dat vorig jaar het eerste eindexamenjaar was. We werden op het verkeerde been gezet door de informatie binnen Vensters voor Verantwoording, onze informatiebron voor de eindexamencijfers. Op de betreffende pagina van Vensters is aangegeven dat de weergegeven cijfers niet correct zijn, zie hier onder het tabblad ‘resultaten’ en ‘examencijfers’.

Juiste eindexamencijfers Cygnus
De eerste groep examenkandidaten heeft het afgelopen schooljaar, 2010/2011, voor vrijwel alle vakken ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord op het centraal eindexamen. Het gemiddeld examencijfer was een 6,9 tegenover landelijk 6,3. Bij de klassieke talen scoorde het Cygnus voor Latijn op het landelijk gemiddelde (6,4), voor Grieks boven het landelijk gemiddelde; 7,2 tegenover landelijk 6,5. Het slagingspercentage was 92%.
(bron: Cygnus Gymnasium)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog