Kerndoelen

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

De kerndoelen beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren. Het zijn vooral dingen waarmee je later in de maatschappij goed kunt functioneren. De overheid stelt de kerndoelen vast. Zij schrijven dus alleen voor wát er geleerd moet worden. De scholen bepalen hoe. En jij kunt daar invloed op uitoefenen via de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Meer artikelen over Info voor leerlingen (VO)