Komt dyslexie vaak voor?

Voor  een deel van de kinderen is leren lezen en schrijven echter niet zo vanzelfsprekend. Zo’n 15% behoort bij de groep zwakke lezers en spellers. Ongeveer 4% van alle kinderen heeft dyslexie.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool