Tag: vragen

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelating

Veelgestelde vragen over de overstap van vmbo naar mbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Uit vraag en antwoord > Toelating

Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Veelgestelde vragen over voorrangsregels bij de Centrale loting en matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

FAQ eindexamen onderwijsinspectie 2013

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

Blogbericht van 12 juni 2014

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke stappen onderneemt de school bij een vermoeden van dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Vanaf welke leeftijd word de diagnose dyslexie doorgaans gesteld?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de behandeling van een dyslectische leerling?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

In welke gevallen wordt de behandeling van dyslexie vergoed?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe vind ik een goede behandelaar voor dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Mag de dyslexiebehandeling onder schooltijd worden gegeven?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Welke rol heeft de ouder in het proces van het onderkennen van dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan je als ouder je kind met dyslexie het beste ondersteunen?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Kan dyslexie over gaan?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan dyslexie gesignaleerd worden?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Wat veroorzaakt dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Komt dyslexie vaak voor?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Waar in Amsterdam kunnen leerlingen bijles krijgen?

Blogbericht van 15 augustus 2013

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Wordt OCO wegbezuinigd?

Blogbericht van 23 maart 2011

Wat wil de wethouder wel?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat meet de entreetoets?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

De loting, en dan? Tips voor de loting van 2010

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs