Tag: vragen

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtige leeftijd

Mag een school zonder toestemming van ouder(s) een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Huiselijk geweld, kindermishandeling, zorgmelding

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Toelating middelbaar beroepsonderwijs

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid beroepsonderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze middelbaar beroepsonderwijs

Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Uit vraag en antwoord > Toelating middelbaar beroepsonderwijs

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm onvoldoende leerresultaten

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelatingsbesluit

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtige leeftijd

Worden ouders geïnformeerd dat een school zeer zwak is?

Uit vraag en antwoord > Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtsanctie

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Veelgestelde vragen over de overstap van vmbo naar mbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan mijn kind naar de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

Blogbericht van 12 juni 2014

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Welke stappen onderneemt de school bij een vermoeden van dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Vanaf welke leeftijd word de diagnose dyslexie doorgaans gesteld?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de behandeling van een dyslectische leerling?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

In welke gevallen wordt de behandeling van dyslexie vergoed?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe vind ik een goede behandelaar voor dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Mag de dyslexiebehandeling onder schooltijd worden gegeven?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Welke rol heeft de ouder in het proces van het onderkennen van dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan je als ouder je kind met dyslexie het beste ondersteunen?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Kan dyslexie over gaan?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan dyslexie gesignaleerd worden?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Wat veroorzaakt dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Komt dyslexie vaak voor?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Tijdpad toelating

Waar in Amsterdam kunnen leerlingen bijles krijgen?

Blogbericht van 15 augustus 2013

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

Wordt OCO wegbezuinigd?

Blogbericht van 23 maart 2011

Wat wil de wethouder wel?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat meet de entreetoets?

Blogbericht van 2 juli 2010

De loting, en dan? Tips voor de loting van 2010

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Als ik 2 keer te laat kom op school moet ik me om kwart voor 8 moet melden, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Meet de Cito Eindtoets ook intelligentie?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Is stress door school ongezond?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Kan een PGB aangevraagd worden voor een dyslectisch kind?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mogen scholen gegevens van leerlingen publiceren op internet?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Aan het eind van het jaar haal ik mijn vmbo-diploma en wil ik gaan werken. Ik ben dan bijna 18. Moet ik dan toch nog naar school?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Ik vind het vreselijk de hele dag in de schoolbanken te moeten zitten. Kan ik na het vmbo niet op een andere manier doorleren tot mijn 18e?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Ik heb al een vmbo-diploma. Moet ik dan toch doorleren tot mijn 18e?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Ik zou wel door willen leren na het vmbo, maar ik weet totaal niet wat ik moet gaan doen. Wat nu?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Mag een leerling buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Hoe kan vrij gevraagd worden in ‘gewichtige’ omstandigheden en wie beslist?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Vragen en antwoorden over Wiskunde D

Blogbericht van 21 augustus 2007

Veelgestelde vragen over de entreetoets

Blogbericht van 26 juli 2007

Staat de inspectie toe dat meisjes hoofddoeken dragen?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mogen islamitische scholen aandacht geven aan de feesten uit de islamitische cultuur?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mogen scholen hun leerlingen vertellen dat mensen met een ander geloof minder waard zijn?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mogen islamitische scholen hun leerlingen vertellen dat de islam het enige ware geloof is?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Vindt de inspectie het goed als islamitische scholen leerlingen zouden vertellen dat homoseksuelen minderwaardig zijn?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Vindt de inspectie het goed als leden van het schoolbestuur ook op de school werken?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Vindt de inspectie het goed dat jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte rijen of klassen zitten?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Welke etnische achtergrond hebben kinderen op islamitische scholen?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Zitten er ook kinderen die geen moslim zijn op islamitische scholen?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding

Waarom vraagt de school het sofi-nummer van mijn kind

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Pestweb

Uit vraag en antwoord > Links

PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Uit vraag en antwoord > Links

Brugklas

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Zijn er landelijke richtlijnen om te beoordelen of een kind toe is aan groep 3?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Kun je van 5 VWO naar het HBO overstappen?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Mag ik op een christelijke school een hoofddoek dragen?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Oost/Watergraafsmeer versterkt band tussen school en ouder

Blogbericht van 30 november 2006