Resultaten voortgezet onderwijs openbaar

Geplaatst door OCO op 26 november 2010

Wethouder Lodewijk Asscher wil dat scholen voor voortgezet onderwijs hun resultaten openbaar maken: “Alleen kwalitatief goed onderwijs kan zwarte en witte scholen tegengegaan.” aldus Asscher in het Parool. Asscher reageert op een onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente. O+S-onderzoeker Lotje Cohen: “Kinderen willen graag bij klasgenoten zitten die hetzelfde zijn. Voor autochtonen is dat belangrijker dan voor allochtonen. Het belang van de eigen etniciteit neemt wel af naarmate leerlingen hoger opgeleid zijn.”

Uit het O+S-onderzoek blijkt dat ouders van lageropgeleide en allochtone leerlingen weinig kennis hebben over de school van hun keuze. Ook ouders van hogeropgeleide leerlingen hebben weinig objectieve gegevens over aantallen zorgleerlingen, zittenblijvers, verzuim, doorstromers naar hogere- en lagere schoolniveaus en veiligheidsincidenten op grond waarvan zij hun keuze kunnen bepalen. Cohen denkt dat ouders een beter overwogen keuze kunnen maken als meer gegevens over de scholen bekend zijn.

Asscher wil dat scholen die gegevens bekendmaken: “Vorig jaar hebben we de resultaten van de basisscholen openbaar gemaakt. Dat leverde een knallende ruzie met schoolbesturen op. Maar inmiddels ziet iedereen in dat ouders recht hebben op goede informatie. Dit jaar zullen we de gegevens in goede harmonie met de basisscholen publiceren. Met de scholen in het voortgezet onderwijs heb ik afgesproken dat zij hun resultaten ook bekend zullen maken.”

De wethouder verwacht dat de besturen dat nog voor het moment van schoolkeuze dit voorjaar zullen doen. Als scholen dat niet doen, kan Asscher net als bij de basisscholen de cijfers zelf publiceren. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering, maar ‘een asschernorm’ waar basisscholen minimaal aan moeten voldoen, komt er niet. Scholen of afdelingen die geen goed onderwijs bieden kwakkelscholen noemt Asscher dat
zouden de eer aan zichzelf moeten houden en de deuren moeten sluiten.

De wethouder wil dat scholen zichzelf aantrekkelijker maken: “Bijvoorbeeld door in Noord een chic, mooi gymnasium te openen, het onderwijsaanbod in West diverser te maken of als school een tweetalige opleiding aan te bieden. Scholen zijn natuurlijk concurrenten, maar ik probeer namens te stad te eisen dat ze dat even laten voor wat het is.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog