Kwaliteit

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

Je hebt op school met heel veel dingen te maken die goed of slecht kunnen zijn. Dat geldt zeker ook voor het onderwijs.Maar waar kun je dat nu aan zien?

Bijvoorbeeld aan de resultaten van het eindexamen. Of in het rapport van de Onderwijsinspectie. In de krant, waar één keer per jaar de resultaten van alle scholen op een rijtje worden gezet. Of op deze site, waar je kunt lezen wat je medeleerlingen van de school vinden (Kijk naar de sterren!).

Als je denkt dat het niet goed gaat met de school, dan is er alle reden om informatie te vragen. Bijvoorbeeld via de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad. De school moet dan uitleggen waarom de resultaten bijvoorbeeld niet goed zijn en wat ze daar aan doen.