Tag: examen

Onder de ’tag’ examen zijn alle berichten op deze website over (eind)examens te vinden. Eindexamenkandidaten die klachten hebben over de (omstandigheden bij) de afname van examens kunnen terecht bij examenklacht.nl van het LAKS. Deze website bevat ook nieuws en tips en (na aflooop) de antwoorden op de examenvragen.

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Herkansing in het mbo? Dit moet je weten!

Uit vraag en antwoord > Herkansing

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het staatsexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Mag je het examenvak Spaans vervangen door staatsexamen Arabisch?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vakken krijg je op het havo?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Welke vakken krijg je op het vwo (atheneum en gymnasium)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Afgeschaft: de rekentoets voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de overstap van vmbo naar mbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

Blogbericht van 12 juni 2018

Docent verliest tas met examens

Blogbericht van 28 mei 2014

Schoolprestaties volgens Dronkers

Uit vraag en antwoord > Links

Slaag- en zakregeling aangescherpt

Blogbericht van 19 mei 2012

Examen in rekenen vanaf 2014

Blogbericht van 19 mei 2012

De eindexamens komen eraan!

Blogbericht van 27 april 2012

Uitgeverij ThiemeMeulenhof komt met Examenbundel App

Blogbericht van 2 maart 2012

Schoolprestaties in dagblad Trouw

Blogbericht van 15 december 2011

Komend schooljaar strengere exameneisen

Blogbericht van 9 augustus 2011

Eindexamenklachtenlijn

Blogbericht van 16 mei 2011

Strengere regels voor examens voortgezet onderwijs

Blogbericht van 26 augustus 2010

Vanaf schooljaar 2011-2012 strengere exameneisen

Blogbericht van 25 juni 2010

Oefenen voor en antwoorden van je eindexamen

Uit vraag en antwoord > Links

Nieuwe website eindexamenklachtenlijn online

Blogbericht van 17 februari 2010

Chinees examenvak op het vwo

Blogbericht van 17 februari 2010

Eindexamen van start

Blogbericht van 18 mei 2009

Eindexamens 2009 in Amsterdam

Blogbericht van 14 mei 2009

Overzicht ‘beste’ scholen van Nederland

Blogbericht van 14 januari 2009

Strengere exameneisen vanaf 2011

Blogbericht van 24 oktober 2008

Kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs 2008-2011

Blogbericht van 5 juli 2008

90 procent geslaagd

Blogbericht van 13 juni 2008

Examenreglement

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Kwaliteit

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Onderwijsraad: geen diploma bij onvoldoende

Blogbericht van 6 september 2007

Nieuw examenvak over religie en levensbeschouwing

Blogbericht van 7 juli 2007

82.000 examenklachten in 2007

Blogbericht van 31 mei 2007

Hoe laat ben jij begonnen met leren?

Blogbericht van 25 mei 2007