Kwaliteitsagenda VO: minder zwakke scholen

Geplaatst door OCO op 3 december 2007

Staatssecretaris van Bijsterveldt wil het aantal zeer zwakke scholen verminderen en de periode dat een school zeer zwak is bekorten. Zij streeft ernaar het huidige percentage van 1,7% zeer zwakke scholen terug te brengen tot 1% in 2012. De huidige periode van twee jaar die scholen krijgen om de kwaliteit te verbeteren wil zij terugbrengen tot een jaar. Binnen deze verbeterperiode moet dan al binnen twee maanden in plaats van binnen de huidige zes maanden een verbeterplan worden ingediend.

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs
De reductie van het aantal zeer zwakke scholen is een van de zes prioriteiten in de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs, Tekenen voor kwaliteit die de staatssecretaris heeft ontwikkeld samen met de VO-raad, de koepelorganisatie van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Zij wil het draagvlak voor haar plannen vergroten door de eerste drie maanden van 2008 de dialoog aan te gaan over haar plannen met leraren, leerlingen, ouders en andere betrokkenen.

De zes prioriteiten in de Kwaliteitsagenda VO zijn:

  • Aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties
  • Goede en betrouwbare examens
  • Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent
  • Alle leerlingen een passende kwalificatie
  • Voor alle leerlingen een maatschappelijke stage
  • Reductie van het aantal zeer zwakke scholen

Kwaliteitsagenda VO

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog