‘Trots, vertrouwen en lef’- ROC TOP

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 1 augustus 2019
“Het mbo moet toekomstbestendig blijven” aldus het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarom is er in 2018 samen met de MBO Raad een bestuursakkoord ondertekend. Genaamd mbo 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’. Sindsdien heeft onder andere ROC TOP in Amsterdam gewerkt aan campusvorming, onderwijsvernieuwing en co-creatie. Wat betekent dit voor jou als student? In dit artikel lees je er meer over.

Kwaliteitsagenda

Alle ROC’s zijn wettelijk verplicht een meerjaren kalender te ontwikkelen (Artikel 6. Kwaliteitsagenda). Na de zomer van 2017 is er vanuit het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ mbo 2018-2022 de kwaliteitsagenda van ROC TOP samengesteld. Hierin zijn de hoofddoelen van het transitieplan geformuleerd. Ook onderwerpen als onderwijsvernieuwing en betere samenwerkingen met het bedrijfsleven zijn erin meegenomen. Omdat het aansluit op lokaal en landelijk niveau. Het bestuursakkoord heeft daarom ook landelijke speerpunten m.b.t. de kwaliteitsafspraken (Bijlage 1. Landelijke speerpunten kwaliteitsafspraken mbo). Ook zijn onderwerpen als internationalisering, excellentie en beleid onderdeel van de kwaliteitsagenda.

Maatregelen, acties en resultaten

de kwaliteitsagenda van ROC TOP  is gebaseerd op het bestuursakkoord (Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef). Daarmee wil het ROC verder aansluiten op de weg naar een toekomstbestendige organisatie. De kwaliteitsagenda geeft een overzichtelijke set van maatregelen, uitgevoerde acties en behaalde resultaten weer. Deze speerpunten worden daarom de komende vier jaar verder uitgevoerd, bijgehouden en wettelijk beoordeeld (Bijlage 2. Beoordelingskader kwaliteitsagenda). Op deze manier zal het bijdragen aan een hogere kwaliteit van onderwijs en beter afgestemd op de arbeidsmarkt. De kwaliteitsagenda helpt hierbij om landelijk op koers te blijven, samen met andere ROC’s.

Transitieplan

Het jaar 2018 stond voor TOP in het teken van het transitieplan ‘TOP in Beweging’ (TiB). TOP in Beweging is een traject dat in het teken staat van onderwijsvernieuwing. Het plan is bedoeld om verbindingen te versterken tussen jou als student, de medewerkers en samenwerkingspartners. Maar ook het stimuleren van virtueel gepersonaliseerd onderwijs. In verhouding met een snel technologisch veranderende wereld.

Dit transitieplan bestaat uit de volgende onderdelen

  • Campusvorming
  • Onderwijsvernieuwing
  • Inrichting van organisatie
  • Co-productie en co-creatie

Campusvorming

Een campus is een locatie of een aantal locaties die vlakbij elkaar liggen. Het ROC heeft gekozen om 50 verschillende opleidingen in vier campussen te verdelen. Waarin opleidingen worden aangeboden die inhoudelijk samenhangen. De opleiding ICT samen met de opleiding grafisch ontwerper bijvoorbeeld. Door de locaties zo dicht mogelijk bij elkaar te houden, word volgens het ROC de communicatie versterkt. Niet alleen tussen de campussen maar ook lokaal, voor de ontwikkelingen in en rondom Amsterdam.

Onderwijsvernieuwing

Er is steeds meer aandacht voor onderwijsvernieuwing ook bij ROC TOP. Effectief onderwijs dat aansluit bij de individuele leerbehoefte en leefwereld is van belang. Met daarbij digitale leermiddelen en innovatieve onderwijsmethoden. Hierbij is de ambitie van ROC TOP om vanaf schooljaar 2019-2020 elke campus te starten met gepersonaliseerd leren en gedigitaliseerd onderwijs. Met als doel onderwijsvernieuwing te verbeteren. Daarom is binnen het ROC een TOP-breed programma samengesteld.

Inrichting van organisatie

De processen en besturing van ROC TOP binnen de organisatiestructuur is belangrijk. Omdat volgens het ROC het hart van de organisatie is. In 2018 heeft ROC TOP een reorganisatie moeten doorvoeren. Waarin een vermindering van het aantal medewerkers is bepaald. Vermindering dat is vastgelegd in de daarvoor wettelijk statuten (Artikel 4.1.3. Professioneel statuut). Een vermindering dat aansluit bij het transitieplan.

Co-productie en co-creatie

ROC TOP ziet praktijkleren als een belangrijk onderdeel van het onderwijs. De Beroepspraktijkvorming (BPV Artikel 7.2.8. De beroepspraktijkvorming) is daarom één van die vormen van praktijkleren. ROC TOP houdt hiermee rekening een goede balans te houden tussen praktijk en theoretisch onderwijs. Door je in de eerste jaren kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. En vanuit de visie om breder op te leiden, en daarmee met BPV. Daarnaast ook mee te gaan met veranderingen op de arbeidsmarkt. Hierbij werkt het bestuur in de richting van co-creatie en co-productie. Meer communicatie samen met bedrijven en instanties in omgeving.

“Uiteindelijk draait het om onze studenten”

Keuzegids MBO 2019

De keuzegids mbo geeft jaarlijks onafhankelijke informatie over de beste studiekeuzes. Na het implementeren van het transitieplan is ROC TOP hoger in de rang van de landelijke mbo keuzegids gekomen. In de keuzegids mbo 2019 behoudt ROC TOP de nummer één mbo-positie binnen de vier grote steden van Nederland. En is mede daardoor als kleinschalig mbo-instelling de tweede beste van de Randstad. “Uiteindelijk draait het om onze studenten” zegt het bestuur. Tegelijkertijd streeft ROC TOP ernaar om in samenwerking, het werkveld en andere mbo’s in de hoofdstad het onderwijs verder te versterken. Om vervolgens de studenten nog beter aan te laten sluiten op hun behoeften en leefwereld.