Laat je horen over de maatschappelijke stage!

Geplaatst door OCO op 10 maart 2008

De maatschappelijke stage is vanaf dit jaar een verplicht onderdeel van het lesprogramma. In 72 uur moet je ‘kennismaken met de maatschappij’. Zo probeert de overheid jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Het LAKS hoort veel over nutteloze stages. Scholieren worden ingezet als goedkope kracht in bijvoorbeeld bejaardentehuizen of staan achter de bar in de kantine van hun eigen voetbalclub.

Daarom roept het LAKS je op onderstaande enquête in te vullen. Zo krijgen zij een beter beeld van de maatschappelijke stage en kunnen ze als het nodig is actie ondernemen! Klachten over stages kun je mailen naar LAKS of naar OCO.

Enquête Maatschappelijke stage

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog