Landelijke incidentenregistratie scholen dichterbij

Geplaatst door OCO op 25 juni 2010

Scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs worden verplicht om geweldsincidenten te registeren via één landelijk registratiesysteem. Een sluitend registratiesysteem van incidenten komt de veiligheid van alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel ten goede. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Rouvoet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd. De verwachting is dat de verplichte incidentenregistratie per 1 augustus 2011 ingaat.

In het schooljaar 2009-2010 is via een aantal pilots ervaring opgedaan met de verplichte incidentenregistratie. Uit deze pilots zijn duidelijke definities van verschillende incidenten vastgesteld om verschillende interpretaties te voorkomen. Eens in de twee jaar worden de cijfers verzameld tot een landelijke rapportage.

De incidentenregistratie biedt inzicht in de oorzaken die een veilig schoolklimaat in gevaar kunnen brengen. Daarmee wordt een gerichtere aanpak mogelijk zodat de veiligheid op school wordt vergroot. Het registreren van incidenten is geen doel op zich, maar moet onderdeel zijn van een breder veiligheidsbeleid van scholen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het juiste gebruik van het registratiesysteem. Overigens blijven de registratiegegevens in bezit van de scholen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog