Leerlingenzorg (pcl)

Soms zit je niet op je plek. De leraren op school weten zich geen raad met de manier waarop je je gedraagt. Het lukt niet met leren. Of je zit zo in de problemen dat je niet meer aan leren toekomt. In zo’n situatie stelt de zorgcoördinator of het zorgadviesteam een zorgrapport op. De Permanente commissie leerlingenzorg (pcl) bestudeert dit en geeft een advies over de plaatsing op een andere school. Dat heet een indicatie. Meestal kom je hierna op een school waar de leraren speciaal zijn opgeleid om met jou om te gaan en je te leren wat nodig is. Voordat het zo ver komt, is er al veel gebeurd. Je ouders en jij hebben dan al veel gesprekken met school gevoerd. Een indicatie en een plaats op een andere school kunnen alleen maar worden gegeven als je ouders het daar mee eens zijn.