Hoe werkt de VVE-indicatie en welke criteria zijn er?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 maart 2022
De voorschool is voor alle peuters van twee tot vier jaar. Peuters die het risico lopen op een (taal)achterstand krijgen met veertien maanden een voorschoolindicatie van de arts van het Ouder- en Kind Team. Deze indicatie is een advies aan ouders om hun peuter aan te melden voor de voorschool, het is niet verplicht. Om het risico op een achterstand te bepalen kijkt de arts naar het opleidingsniveau van de ouders en de taalomgeving van het kind.

De voorschool is voor alle peuters toegankelijk

Alle peuters van twee tot vier jaar kunnen zestien uur per week naar de voorschool. Hiervoor betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders met een laag inkomen en ouders van kinderen met een voorschoolindicatie (VVE-indicatie) betalen niet meer dan het uurtarief van €8,50 (tarief 2022).

De VVE-indicatie

Peuters die een risico lopen op een (taal)achterstand krijgen een VVE-indicatie van de arts van het Ouder- en Kind Team. De arts maakt een eerste inschatting als het kind elf maanden is. En als het kind veertien maanden is, wordt de indicatie wel of niet definitief.

Voor de indicatie kijkt de arts vooral naar de omgeving waarin het kind de meeste tijd doorbrengt. De arts stelt hier vragen over en kijkt naar een aantal feitelijke gegevens.

Criteria voor VVE-indicatie in Amsterdam

Iedere gemeente mag zelf bepalen welke indicatiecriteria ze hanteren voor VVE. In Amsterdam krijgen kinderen de indicatie als ouders een laag opleidingsniveau hebben of als het kind opgroeit in een taalarme omgeving.

Opleidingsniveau van de ouder/verzorger van het kind

Als een ouder/verzorger een opleiding lager dan mbo-3 niveau heeft (of een vergelijkbaar niveau), loopt een kind het risico op een(taal)achterstand. Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie.

Taalomgeving van het kind

Als er thuis weinig of niet met een kind wordt gepraat en gespeeld en een kind niet of nauwelijks wordt voorgelezen in zijn moedertaal, is er sprake van een taalarme omgeving. Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie.

Niet eens met besluit OKT?

Als u het niet eens bent met het besluit op het consultatiebureau is het goed om hierover in gesprek te gaan met de arts of verpleegkundige van het OKT. Geef aan of u juist wel of geen indicatie had verwacht en leg uit waarom. Mogelijk heeft u elkaar verkeerd begrepen en wilt u graag een extra toelichting of correctie geven op de situatie waarin uw kind opgroeit.

Wat het besluit van het OKT ook is, u bepaalt zelf of uw kind naar de voorschool gaat. Ook zonder indicatie kan uw kind naar de voorschool. En mét indicatie bent u niet verplicht om uw kind aan te melden.

Meer informatie over de voorschool en de VVE-indicatie staat op de website van de gemeente Amsterdam.

Meer artikelen over Beoordeling voorschool