Leren op je eigen manier

Tobias Visch en Ilias N'Haddou, foto Joris van Gennip
Het Geert Groote College is een Vrije School, naar het gedachtegoed van de antroposoof Rudolf Steiner. Dat betekent volgens tweedeklassers Tobias Visch (14) en Ilias N’Haddou (13) dat er meer ruimte is voor creativiteit.

De jongens hebben ook allebei op een Vrije basisschool gezeten, maar het was niet vanzelfsprekend dat ze naar het Geert Groote College zouden gaan. Tobias: “Ik heb op andere scholen gekeken en er goed over nagedacht. Maar hier is veel aandacht voor handwerk en dat vind ik leuk.”

Ilias vindt het fijn dat hij de ruimte krijgt om een eigen mening te ontwikkelen. “Je leert hier zelf na te denken. Bij geschiedenis leren we niet alleen jaartallen, maar we praten ook over de stof. Wat doet het met je? Het gaat om leren op jouw manier.”

‘Aan de tekeningen en verhalen kunnen de leraren zien hoe je bent’

Op deze school staat elke drie weken een vak centraal. Ilias: “Dan draait alles bijvoorbeeld om biologie of aardrijkskunde.” Tobias: “In ons periodeschrift maken we tekeningen en verhalen over het onderwerp. De leraren kunnen zo goed zien hoe iemand is, wat voor soort mens je bent.”

Volgens Ilias worden er veel leuke dingen georganiseerd op de school. “We hebben een grote theaterzaal, daar zijn veel optredens. En de sportfaciliteiten zijn ook heel goed.”

De eerstejaars gaan pas aan het einde van het schooljaar op kamp. Ilias: “Dat is juist fijn, omdat je elkaar dan al goed kent. Maar in de eerste schoolweken worden ook al allerlei activiteiten georganiseerd om elkaar te leren kennen.”

In de leerlingenraad is uit elke klas een leerling vertegenwoordigd. Tobias is lid en legt uit waarmee de raad zich zoal bezighoudt. “Wij zijn de stem van de leerlingen. We praten over van alles mee. Over wifi op school, de organisatie van voetbaltoernooien en over schoolfeesten. Vorig jaar was er een feest, dat was heel leuk. Nu willen we graag twee feesten per jaar.”

Dit portret van het Geert Groote College werd eerder gepubliceerd in de Parool Scholengids 2015.