Geen categorie

 • Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

  Op 6 oktober om 19.00 gaan medewerkers van het oudersteunpunt in gesprek met ouders, onderwijsprofessionals en de samenwerkingsverbanden over het steunpunt en passend onderwijs in de OBA Bijlmerplein.

 • Meepraten over passend onderwijs op het voortgezet onderwijs in Amsterdam?

  Op donderdag 22 juni organiseert het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een avond voor ouders om mee te praten over passend onderwijs. Het samenwerkingsverband wil graag met ouders in gesprek om het ondersteuningsplan te evalueren.

 • Nieuwe werkwijze ondersteuningsteam op de basisschool

  Het Amsterdamse basisonderwijs is gestart met een nieuwe werkwijze voor het organiseren van ondersteuning op school met het ondersteuningsteam

 • De Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2022: kansengelijkheid en het lerarentekort de belangrijkste pijlers

  Woensdag 16 maart '22 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam doen 26 partijen mee. OCO zet de onderwijsprogramma's van tien partijen op een rij.

 • Uitslag Centrale Eindtoets voor leerlingen, toetsadviezen bijgesteld

  Basisschoolleerlingen krijgen vanaf 25 mei 2021 de uitslag van de Centrale Eindtoets. De toetsadviezen voor de brugklas zijn voor alle leerlingen aangepast.

 • “Hij zag dat ik die aandacht even nodig had”

  Studenten zijn trots als ze hun opleiding afronden, al doen ze dat niet in hun eentje. Wie is voor hen de grootste steun?

 • OCO in cijfers, schooljaar 2017-2018

  OCO in cijfers
. Rapportage over cijfers helpdesk en informatievoorziening en trends schooljaar 2017-2018 in vergelijking met OCO door de jaren heen
.

 • De Bonusklas in Nieuw-West voor groep 3 t/m 6 door BOOT

  Voor kinderen in Nieuw-West uit Slotermeer en Geuzenveld in groep 3 t/m 6 van de basisschool wordt De Bonusklas aangeboden door BOOT. Belangrijke pijlers binnen De Bonusklas zijn taalontwikkeling, spelenderwijs leren en ouderbetrokkenheid.

 • Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

  Uittreksel door OCO van het afstudeeronderzoek 'De gevolgen van de beleidswijziging bij de voorschool in Amsterdam: Ouders aan het woord' van Stef Blaauw, Hogeschool van Amsterdam, Sociaal-Juridische Dienstverlening.

 • Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

  In 2018 veranderen de voorzieningen voor peuters. In Amsterdam kunnen straks alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud gebruik maken van 15 uur voorschool.

 • De Prijs van Vernieuwing

  Judith Fischer in spreekt in bij de gemeenteraad over de tegenwerking die scholenwedstrijdwinnaar Klein Amsterdam ondervindt van gevestigde schoolbesturen.

 • Positieve aandacht

  Werken met haar leerlingen maakt haar gelukkig, vertelt Sharita Madho, docente Mens en Maatschappij op het Stelle College.

 • Leren van elkaar

  Een serene rust heerst in de les Latijn van Hanne Buurmans (63) op het Fons Vitae Lyceum. "Enthousiasme en consequent zijn kunnen prima samen gaan."

 • ‘Kinderen gemotiveerd krijgen is het belangrijkste’

  Annette Beck, lerares wiskunde op het 4e Gymnasium, zegt: “De kunst is om de leerlingen altijd uit te dagen, maar wel op hun eigen niveau te laten werken."

 • ‘Leerlingen zijn doorslaggevend voor hoe leuk je werk is’

  De liefde voor aardrijkskunde maakt Wolter Bosch (34) tot een van de meest bevlogen leraren van het Barlaeus Gymnasium. “Het is passie en kennis in één.”

 • Het abstracte tastbaar maken

  Michel Freriks (30) is als docent altijd op zoek naar wat er beter kan. In zijn vak Mens en Natuur, maar ook op het IJburg College 2.

 • Uitvinden waar sterke punten liggen

  De lessen die Joost Siegman (45) op het Calandlyceum geeft gaan veel verder dan alleen wiskunde. “Het gaat uiteindelijk altijd over de wereld om je heen.”

 • Leren luisteren naar jezelf

  Een goede gymlerares in de brugklas zorgde ervoor dat Shanthi Peerdeman zelf gymlerares werd op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB).

 • Sportklassen op de voorkeurslijsten

  Sportliefhebbers zullen bij hun schoolkeuze misschien extra letten op de sportklassen die staan vermeld op de voorkeurslijsten voor de matching.

 • Schaalvergroting in het onderwijs

  De schaalvergroting in het onderwijs heeft ertoe geleid dat professionele bestuurders verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de begroting van scholen.

 • Wat betekent het vignet Gezonde School?

  Vignet Gezonde School aanvragen en verbetering van de gezondheid op school.

 • Reactie OCO op ingezonden brief en klachtbrief van BBO

  In de hoop op constructief overleg over verbetering van het stedelijk toelatingsbeleid reageert OCO op de ingezonden brief en klachtbrief van het BBO.

 • Wie controleert een Gezonde School?

  vignet en controle en behoud van de Gezonde School

 • 1 op Straat (NTR radio) over vrije schoolkeuze

  1 op Straat (NTR radio) verzorgde 9 september 2014 een uitzending over vrije schoolkeuze en de plannen voor stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam.

 • Statuten stichting OCO

  De statuten van stichting OCO.


 • Links


  Info voor leerlingen (VO)