Lidwina Veilig

Geplaatst door OCO op 7 juli 2011

Op 28 juni 2011 heeft iedere ouder een brief ontvangen van de directie en de MR, waarin wordt benoemd dat er gewerkt gaat worden aan de sociale veiligheid op de school. Vervolgens stond er in de Flits van 4 juli 2011 te lezen dat de directie ouders oproept zich aan te melden voor een Klankbordgroep. De 10 ouders die zich hebben aangemeld zijn nu uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op dinsdag 19 juli 2011 aanstaande.

Voorafgaand aan deze actie vanuit de school zijn een aantal ouders al langere tijd (sommigen al enkele jaren) bezig het thema Sociale Veiligheid op de agenda van directie en bestuur te krijgen Met wisselend succes. Sommige ouders hebben hierdoor besloten de Lidwinaschool te verlaten, anderen willen blijven en samen dit bouwproces ondersteunen.

Deze groep is blij dat het thema en de onderliggende problematiek nu aangepakt gaat worden. We hopen voor onze kinderen en alle overige betrokkenen (ouders, juffen, ondersteuners, directie) dat de Lidwinaschool er volledig in slaagt om de visie en uitgangspunten over veiligheid daadwerkelijk serieus vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Naar ons idee kan dat alleen als al deze betrokkenen op een open en wederzijdse manier communiceren.

Als onderdeel van alle eerdere en lopende acties heeft de groep ook advies ingewonnen bij de OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie), een “organisatie die ouders en leerlingen ondersteunt bij alles wat zij als consument kunnen en willen ondernemen”.

Om meer ouders op een objectieve plek te kunnen informeren en adviseren rondom de vragen en ondernomen acties over de Lidwinaschool in de afgelopen periode hebben zij op hun site ruimte gecreëerd onder de naam: www.onderwijsconsument.nl/lidwina

Via deze plek kunnen wij als ouders elkaar informeren en waar mogelijk standpunten uitwisselen. Ook de ouders in de Klankbordgroep (waaronder ook ondergetekende) kunnen op deze wijze voeding krijgen in de ideeën uitwisseling met directie en school. Er staat op dit moment al een – beknopt – overzicht van de activiteiten tot nu toe.

Voor alle vragen aan de groep ouders en/of de OCO rondom dit onderwerp kun je gebruik maken van het e-mailadres lidwinaveilig@gmail.com Hier kun je vanzelfsprekend ook je naam doorgeven als je direct op de hoogte gebracht wilt worden van alle vervolgstappen of als je persoonlijke ervaringen rondom dit belangrijke thema wilt delen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog