Op welke scholen kun je onderwijs en topsport combineren?

Geplaatst door OCO op 2 februari 2023
Je kunt op alle scholen voor voortgezet onderwijs topsport en onderwijs combineren. Maar slechts enkele scholen zijn hier speciaal op ingericht. Dit zijn de zogeheten Topsport Talentscholen (voorheen LOOT-scholen). Er zijn in totaal dertig Topsport Talentscholen in Nederland, waaronder het Calandlyceum in Amsterdam en het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport ondersteunt scholen die de combinatie van onderwijs en topsport mogelijk maken.

Waarom naar een Topsport Talentschool?

Topsport kost veel tijd vanwege trainingen, wedstrijden en reizen. Een Topsport Talentschool houdt hier rekening mee door extra faciliteiten aan te bieden, zoals:

  • Een flexibel lesrooster
  • Vermindering van onderwijstijd
  • Ontheffing van vakken en tijd
  • Een gespreid examen
  • Gepersonaliseerd leren
  • Een persoonlijke begeleider

Van welke faciliteiten een leerling op een Topsport Talentschool gebruik maakt, hangt af van wat hij als topsporter nodig heeft. Dankzij een programma op maat is er ruimte voor de leerling om een sportcarrière te ontwikkelen en tegelijkertijd een schooldiploma te behalen.

Er zijn in totaal dertig Topsport Talentscholen in Nederland, waaronder het Calandlyceum in Amsterdam en het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp.

Calandlyceum in Amsterdam: Topsport Talentschool

Het Calandlyceum in Amsterdam Nieuw-West is een Topsport Talentschool. Dit betekent dat de school toestemming heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ontheffingen en andere speciale faciliteiten aan sporttalenten met een topsportstatus aan te bieden. Een topsportstatus is een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus. Samen met het Team-NL Amsterdam biedt de school een onderwijsprogramma dat zo goed mogelijk is afgestemd op trainings- en wedstrijduren van topsporters.

Op de website van het Calandlyceum staat meer informatie over hoe de school dit organiseert. De school is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-t-, havo- en vwo-advies.

Topsport en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

Ben je een topsporter met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus? Dan is een Topsport Talentschool niet de enige mogelijkheid om onderwijs en topsport te combineren. Je kunt namelijk ook op reguliere scholen aanspraak maken op speciale faciliteiten. Zoals ontheffingen van vakken en vermindering van schooltijd (Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020).

Wil je op een reguliere school van deze regeling gebruik maken? Dien dan een verzoek in bij directie van de school. De directie moet akkoord gaan en voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie stelt.

Houd er wel rekening mee dat je op een reguliere school niet met andere topsporttalenten in een leerjaar zit. Ook staat er geen team voor je klaar met kennis en ervaring in het begeleiden van topsporttalenten.

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (voorheen LOOT)

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (voorheen LOOT) ondersteunt scholen die een combinatie van onderwijs en topsport mogelijk maken. Het is een onafhankelijke stichting die Topsport Talenscholen in Nederland helpt om optimale leer- en sportomstandigheden te creëren voor sporters. Sinds 1 januari 2021 ondersteunt het Expertisecentrum ook reguliere scholen die voor individuele leerlingen met een topsportstatus maatwerk willen leveren op grond van de beleidsregel van het ministerie van OCW.