Wat is een LOOT school?

Geplaatst door OCO op 20 oktober 2008
Wat is een LOOT-school?
LOOT staat voor Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Het is een stichting die nauw samenwerkt met het NOC*NSF. Op een LOOT-school krijgen toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière.

Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school, zonder dat de resultaten er onder lijden. Op een LOOT-school krijgen topsporters de mogelijkheid om het schooldiploma op het voor hun hoogst haalbare niveau te halen, náást alle trainingsarbeid die verricht moet worden.

Je kunt als leerling al een LOOT-status krijgen vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). De stichting LOOT is een samenwerkingsverband tussen 27 scholen in het voortgezet onderwijs verspreid over heel Nederland. In Amsterdam is het Calandlyceum een door de minister van onderwijs erkende LOOT-school.

Waarom LOOT-school?
Topsport vraagt veel tijd vanwege trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een LOOT-school houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elke sporter. Voor school is daarbij het belangrijkste dat je een goed schooldiploma haalt. Maar dat moet dan wel samengaan met goede prestaties en het ontwikkelen van je sportcarrière.

Wat zijn die faciliteiten precies?

  • Een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid ivm trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • begeleiding van een LOOT-begeleider;
  • gespreid examen over twee schooljaren.

Wanneer word je LOOT-leerling?
Sinds schooljaar 2007-2008 wordt de toekenning van de LOOT-status gedaan aan de hand van het zogenaamde statushandboek die de stichting LOOT samen met de Olympische Netwerken en de sportbonden heeft opgesteld. In dit statushandboek is per tak van sport terug te vinden aan welke criteria een leerling moet voldoen om voor de LOOT-status in aanmerking te komen. Aanmelden kan via één van de LOOT-scholen. Je kan je ook bij een Olympisch Netwerk aanmelden. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde LOOT-school. Uiteindelijk bepaalt het Olympisch Netwerk of je in aanmerking komt voor een LOOT-status.

Bekende ex-LOOT leerlingen
Bekende oud-LOOT-leerlingen zijn onder anderen Inge de Bruijn, Irene Wüst, Epke zonderland, Urby Emanuelson (de laatste is ook oud-leerling van het Calandlyceum).

Meer namen van sporters afkomstig van LOOT-scholen en andere informatie  vind je bij Stichting Loot.