Schoolkeuze voortgezet onderwijs


 • Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

  Er zijn in Amsterdam zeven scholen waar praktijkonderwijs wordt aangeboden. Vijf van deze scholen bieden alleen praktijkonderwijs aan en twee scholen bieden naast praktijkonderwijs ook vmbo aan.

  3525 keer bekeken

 • Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

  Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen les in het Engels en het Nederlands. Er is tto in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.

  2303 keer bekeken

 • Wat is het havo?

  Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

  29912 keer bekeken

 • Wat is het vavo?

  Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is gericht op het behalen van een mavo, havo of vwo-diploma

  25749 keer bekeken

 • Hoe ziet het vmbo eruit?

  De afkorting Vmbo staat voor Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een vierjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op het mbo.

  27520 keer bekeken

 • Profielkeuze in havo en vwo

  Eind 3 havo en vwo maken leerlingen een profielkeuze: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij.

  103861 keer bekeken

 • Wat is het vmbo?

  Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo.

  21637 keer bekeken

 • Wat is praktijkonderwijs?

  Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op makkelijk werk.

  48536 keer bekeken

 • Wat is het atheneum?

  Het atheneum is een richting binnen het wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het atheneum is een richting binnen het vwo. Het vwo duurt zes jaar.

  37199 keer bekeken