LWOO en Pro ook passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 28 november 2012

In het regeerakkoord van Rutte en Samsom wordt aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (Pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs komen te vallen. Nu krijgen deze samenwerkingsverbanden dus een nog bredere verantwoordelijkheid. De samenwerkingsverbanden zullen wel moeten bezuinigen op LWOO en Pro. Het kabinet is van plan om met ingang van 2015 met 15 miljoen euro te bezuinigen, en vanaf 2016 met 50 miljoen euro.

Moeten ouders zich zorgen maken over de effecten van deze bezuinigingen op onderwijs aan kinderen met een beperking? Goed onderwijs is immers van cruciaal belang voor de kansen op een baan en volwaardige participatie in de samenleving.
Rutte en Samsom verwachten dat met ingang van het nieuwe regeerakkoord het geheel van onderwijs aan kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben efficiënter kan worden georganiseerd. Om die reden wordt een korting van 50 miljoen euro op het budget voor prakijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs toegepast.

LWOO is een aanvulling op de verschillende vormen van vmbo-onderwijs. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO ontvangt de school voor voortgezet onderwijs extra budget. Dit extra budget is bedoeld om leerachterstanden van meer dan 1,5 jaar in te halen. Pro is onderwijs voor leerlingen met een lagere intelligentie die geen vmbo-diploma kunnen halen.

Meer artikelen over Blog