Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Geplaatst door OCO op 7 december 2021
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is onderwijs voor vmbo-leerlingen met een leerachterstand. In Amsterdam is het beleid voor leerwegondersteuning in 2020 veranderd. Zo is Lwoo geen onderdeel meer van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Daarnaast geldt een ander testbeleid. De leerkracht kan een leerling nog wel adviseren een school te zoeken die leerwegondersteuning biedt. Dit staat ook in het Oki-doc.

Wat is leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor vmbo-leerlingen met een leerachterstand. De verwachting is dat zij zonder ondersteuning hun vmbo-diploma niet halen. De ondersteuning kan bij alle niveaus in het vmbo (basis, kader, gemengd en theoretisch) worden ingezet en varieert bijvoorbeeld van kleinere klassen tot extra bijles.

Tot 2016 golden er landelijke regels voor de inzet van leerwegondersteuning. Sinds die tijd mogen samenwerkingsverbanden zelf kiezen of ze de oude landelijke regels gebruiken of hun eigen regels maken. Dit laatste heet ‘opting out’.

Nieuw beleid voor lwoo in Amsterdam

Amsterdam volgde tot 2020 de landelijke richtlijnen voor lwoo. Hierin staat dat als een leerling een leerachterstand heeft van tussen de 25% en 50% op twee of meer leergebieden, dit een indicatie is voor lwoo.

In schooljaar 2020-2021 koos Amsterdam voor ‘opting out’. Sinsdien gelden er  nieuwe regels voor leerwegondersteuning. Hierin staat onder andere dat:

  • leerwegondersteuning geen onderdeel meer is van het schooladvies;
  • leerlingen met een leerachterstand van minder dan 25% geen aanvullend onderzoek meer nodig hebben, zoals de CAP en de SEM.

Testen op leerachterstanden

Leerlingen met een leerachterstand krijgen de LAT: een test die kijkt hoe groot de leerachterstand is. De LAT heet ook wel adaptief toetsen, omdat de toetsen zich aanpassen aan het niveau van de leerling.

Voorheen kregen veel leerlingen naast de LAT ook vervolgonderzoek: de CAP en/of SEM. Deze onderzoeken kunnen verklaren wat de oorzaken zijn van de leerachterstand. Maar sinds schooljaar 2020-2021 is het testbeleid in Amsterdam minder uitgebreid. Leerlingen met een leerachterstand van minder dan 25% krijgen geen aanvullend onderzoek. Voor leerlingen met een achterstand tussen 25% en 50% is extra onderzoek alleen het advies als de basisschool het schooladvies praktijkonderwijs overweegt. Ook als men twijfelt over wat het beste is voor een leerling, kan de school extra onderzoek overwegen.

Aanbod leerwegondersteuning

Hoewel de werkwijze is veranderd, blijven scholen voor voortgezet onderwijs leerwegondersteuning aanbieden voor de leerlingen die dit nodig hebben. In de keuzegids VO staat welke scholen in Amsterdam dit aanbieden.

Het is mogelijk om, ook als de basisschool leerwegondersteuning adviseert, uw kind aan te melden op een school die dit niet aanbiedt. Dit heeft echter twee nadelen:

  • Uw kind krijgt niet voor niets het advies van de leerkracht om een school te zoeken die leerwegondersteuning biedt. De ondersteuning vergroot namelijk de kans dat uw kind zijn diploma succesvol behaalt. Uw kind krijgt overigens hetzelfde diploma als een leerling die geen leerwegondersteuning heeft gehad. Leerwegondersteuning staat namelijk niet vermeld op het diploma.
  • Het kan zijn dat de school uw kind na de loting- en matchingprocedure alsnog niet plaatst. De school kan namelijk in het Oki-doc lezen dat de leerkracht leerwegondersteuning adviseert. En als de school dit niet biedt, kan het besluiten een andere school voor uw kind te zoeken binnen hetzelfde schoolbestuur.