Leerwegondersteunend onderwijs

Geplaatst door OCO op 9 december 2020
Het beleid rondom leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in Amsterdam verandert. Lwoo is geen aanwijzing meer bij het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Ook verandert het testbeleid. Leerwegondersteuning is nog steeds beschikbaar voor leerlingen met een leerachterstand.

Wat is leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor leerlingen die een leerachterstand hebben. De verwachting is dat zij zonder ondersteuning niet hun vmbo diploma zouden halen. De ondersteuning kan bij alle niveaus in het vmbo worden ingezet en varieert bijvoorbeeld van kleinere klassen tot extra bijles. Tot 2016 waren er verplichte landelijke regels voor de inzet van leerwegondersteuning. Sinds die tijd mogen samenwerkingsverbanden zelf kiezen of ze de oude landelijke regels gebruiken, of hun eigen regels maken. Dit laatste heet ‘opting out’. In de landelijke regels staat dat als een leerling een leerachterstand heeft van tussen de 25% en 50% op twee of meer gebieden, dit een indicatie is voor lwoo. In Amsterdam hadden in 2019 13,6% van de leerlingen een lwoo indicatie. Landelijk ligt dit een stuk lager, namelijk op 5,3%.

Nieuw beleid voor lwoo

In Amsterdam werden de landelijke richtlijnen gevolgd. Met ingang van schooljaar 2020-2021 is dit veranderd. Amsterdam kiest nu ook voor ‘opting out’. Amsterdam kiest dus voor nieuwe regels. Leerlingen die een leerachterstand hebben, en daarvoor ondersteuning nodig hebben, kregen voorheen in Amsterdam een aanwijzing ‘lwoo’ bij het schooladvies. Met dit advies konden zij zich alleen aanmelden bij scholen die ook lwoo aanbieden. Dit verandert nu. Als leerlingen leerwegondersteuning nodig hebben, is dit geen onderdeel meer van het schooladvies. Ook wordt het testbeleid aangepast.

Testen op leerachterstanden

Leerlingen met een leerachterstand krijgen de LAT: een test die kijkt hoe groot de leerachterstand is. Voorheen werd bij veel leerlingen met een leerachterstand daarna ook vervolgonderzoek gedaan: de CAP of SEM om te kijken naar de oorzaken van de leerachterstand. Het testbeleid is met ingang van het nieuwe schooljaar minder uitgebreid. Voor leerlingen met een leerachterstand van minder dan 25% hoeft geen aanvullend onderzoek te worden gedaan. Voor leerlingen met een achterstand tussen 25% en 50% wordt extra onderzoek alleen geadviseerd als praktijkonderwijs wordt overwogen. Ook als men twijfelt over wat het beste is voor een leerling, kan er extra onderzoek gedaan worden.

Aanbod leerwegondersteuning

Hoewel de werkwijze dus wat verandert, blijven scholen leerwegondersteuning aanbieden voor de leerlingen die dit nodig hebben. De basisschool neemt in het Oki-Doc op of er leerwegondersteuning wordt geadviseerd. In de keuzegids VO is te vinden welke scholen leerwegondersteuning aanbieden. Dit zijn de meeste vmbo-scholen, maar niet allemaal. Het is mogelijk om, ook als de basisschool leerwegondersteuning adviseert, uw kind aan te melden op een school die dit niet aanbiedt. Dit betekent echter dat uw kind er ook geen gebruik van kan maken. Leerwegondersteuning wordt niet genoemd op het diploma van uw kind. Het diploma waartoe wordt opgeleid is hetzelfde, met of zonder leerwegondersteuning.