Maandrapportage OCO april 2009

Geplaatst door OCO op 8 juni 2009

Vragen aan OCO
Iedere werkdag komen er telefonisch vragen binnen. Ook via de website of de e-mail. OCO krijgt – in de gewone schoolweken – een gemiddeld aantal van 6 telefoontjes per dag. Vragen deze maand gaan over: inzage leerlingdossier (oki-doc), verantwoording over lesuitval, hygiëne op school voor astmatisch kind, afwijzing met vmbo-k advies, wat te doen als je bent uitgeloot, verschil basisschooladvies/citoscore. Deze maand staan de vragen grotendeels in het teken van de toelating tot het vo en de plaatsingsproblemen op veel scholen.

OCO op bezoek
OCO woont op 8 april het kort geding bij van de ZVO (Zeer Verontruste Ouders) tegen het 4e Gymnasium, het Ignatius Gymnasium en de Gemeente Amsterdam. Het kort geding leidt tot de vorming van drie nieuwe gymnasiumklassen op het Cartesius Lyceum. OCO spreekt ook in bij de Commissie Wij van de gemeenteraad over dit onderwerp. Ook woont OCO de Tweedekamercommissie van OCW bij over het wetsvoorstel Goed Bestuur. OCO bezoekt de open dag van de Hubertus Vakschool.
Verder is OCO bij:

  • Opvoedsteunpunt Geuzenveld
  • Lancering Veilig In en Om School primair onderwijs
  • Scholenmarkt Oostelijk Havengebied (Zeeburg)
  • Thema-avond Stadsdeel Zuideramstel over Kleurrijke Basisscholen

OCO in gesprek
Iedere maand voert OCO veel gesprekken met scholen, met schoolbesturen en met allerlei instanties om de school. In deze maand werd bijna dagelijks contact onderhouden met de groep ouders verenigd in ‘Gymnasiumvooriedereen’ en later met de groep Zeer Verontruste Ouders (ZVO).
In april spreekt OCO verder met:

  • OSVO (Pieter Hettema over capaciteit, loting en transparantie)
  • Klankbordgroep Boerderijeducatie
  • expertisenetwerk ouderbetrokkenheid.nl
  • Sirius, STAIJ en Bijzonderwijs (over de Kwaliteitsimpuls)
  • DMO (Marije Schoonen, over uitgelote leerlingen en de kernprocedure)
  • Ministerie van OCW (over betere ontsluiting digitale informatie)

OCO organiseert
OCO organiseert (nu voor de derde keer) een Scholentocht samen met stadsdeel Zeeburg en Indische Buurt met als doel ouders te helpen bij hun schoolkeuze. Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van de avond over Rechten & Plichten voor Ouders op 26 mei in De Balie (het is dan 10 jaar geleden dat Karina Schaapman haar rechtszaak won tegen Gemeente Amsterdam). OCO werkt ook aan een schoolkeuzeboekje voor stadsdeel Slotervaart – met zo veel mogelijk informatie over de kwaliteit en onderscheidende kenmerken van de scholen.

OCO online
Op veler verzoek wordt het thema ‘Uitgeloot, wat nu?!’ op de OCO-website geopend. Hier vindt men op welke school voor voortgezet onderwijs nog plaats is na de eerste lotingsronde en kan men op het forum zijn mening kwijt. Veel verontwaardiging is er over de verschillen in kernprocedure tussen Amsterdam en omliggende gemeenten. Ook uit men hier zijn/haar teleurstelling over het feit dat zijn kind op de school van 2e of 3e keus terechtkomt. Het artikel ‘Waar is nog plaats in het vervolg van de tweede ronde?’ is deze maand het meest opgevraagd door ouders en leerlingen. Leerlingen tonen daarnaast belangstelling voor het artikel ‘Toch gymnasium voor iedereen?’.

OCO in de media
De Amsterdamse lokale tv-zender AT5 maakt op 6 april een item over de loting onder kinderen op het vmbo en de gymnasia in Amsterdam, OCO pleit ervoor het loten meer inzichtelijk te maken voor ouders en leerlingen en de kernprocedures van Amsterdam en omliggende regio’s gelijk te trekken. Ook geeft OCO haar reactie op de perikelen rondom loting in het Amsterdamse voortgezet onderwijs op de radiozender Amsterdam FM.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog