Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 3 januari 2022
Studiefinanciering wordt elke maand overgemaakt. Als je extra leent of een aanvullende beurs krijgt, dan stort DUO alles in één bedrag op jouw bankrekening. Het verschilt per rekening en per bank hoe laat het bedrag op je rekening staat. De betaaldata voor studiefinanciering zijn vastgesteld voor 2022.

Storting studiefinanciering per maand

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of een lening. De basisbeurs wordt aan het einde van iedere maand overgemaakt. Als je extra leent of een aanvullende beurs krijgt, dan wordt dit bedrag op dezelfde dag overgemaakt. De financiële tegemoetkoming die je ontvangt van DUO krijg je namelijk als één bedrag uitbetaald.

Meer informatie over de hoogte van studiefinanciering staat in de volgende artikelen:

Betaaldata studiefinanciering

De betaaldata voor studiefinanciering zijn vastgesteld voor 2022. Het verschilt per rekening en per bank hoe laat het bedrag op je rekening staat. Soms staat het bedrag er pas ’s avonds op. DUO maakt ook tijdens de zomermaanden een bedrag over. Hieronder staan de betaaldata van DUO voor 2022:

 • 24 januari
 • 24 februari
 • 24 maart
 • 22 april
 • 24 mei
 • 24 juni
 • 22 juli
 • 24 augustus
 • 23 september
 • 24 oktober
 • 24 november
 • 22 december