Maandrapportage OCO mei 2009

Geplaatst door OCO op 15 juni 2009

Vragen aan OCO
Iedere werkdag komen er telefonisch vragen binnen. Ook via de website of de e-mail. OCO krijgt – in de gewone schoolweken – een gemiddeld aantal van 6 telefoontjes per dag. Vragen deze maand gaan over:

 • wisseling van basisschool
 • huisvestingsprocedure basisschool
 • doubleren wegens lengte of gedrag
 • communicatie met de oude school bij het veranderen van of zij-instromen op een vo-school.

De vragen zijn complexer van aard: veel ouders bellen of mailen OCO voor advies als ze slecht nieuws krijgen (hun kind blijft zitten of moet van school af).

OCO presenteert
Op 19 mei is er een uitwisselingsbijeenkomst voor ouders op basisschool De Parel samen met Stichting Kleurrijke Scholen. Deze –derde- bijeenkomst stond in het teken van effectief omgaan met de pers. In een workshop van ervaren journalisten van Het Parool (Mickelle Haest) en de Volkskrant (Barbara van Malen) leren ouders hoe ze een pakkend persbericht over hun (kleurrijke) school schrijven. Daarna wordt de toolbox voor initiatiefouders gepresenteerd.

Op 26 mei vindt in De Balie een debat plaats over Rechten & Plichten voor Ouders. Het is dan 10 jaar geleden dat Karina Schaapman haar rechtszaak won tegen Gemeente Amsterdam. Op deze avond is het boekje ‘Rechten & Plichten voor ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs’ gepresenteerd.

OCO in gesprek
Iedere maand voert OCO veel gesprekken met scholen, met schoolbesturen en met allerlei instanties om de school. In mei spreekt OCO verder met:

 • Job Cohen ( die meewerking verleent door een videofragment op te nemen voor het debat over Rechten en Plichten)
 • Herman van der Meer (voorzitter Landelijke Klachten Commissie)
 • Ankie Verlaan, Bulent Okya: Adviesraad Diversiteit
 • Guido Walraven
 • Melanie Serrao, Stadsdeel Zeeburg, voor het indienen van een offerte voor de uitvoer van een project voor ouders in de Indische Buurt (‘Masterclass’)
 • Ouderbetrokkenheid.nl, over mogelijke samenwerking voor een Masterclass voor Ouders in de Indische Buurt
 • DMO (Marije Schoonen, over uitgelote leerlingen en de kernprocedure)
  Geïntroduceerd door Elias Woudenberg (ouder van uitgelote leerling) is OCO op bezoek geweest bij Peter Went van bedrijf WCC om te praten over mogelijkheden van ‘matchingtechnologie’ in verband met problemen rond de kernprocedure.

OCO werkt aan
Digitale ondersteuning van ouderinitiatieven. In opdracht van de dienst maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Amsterdam heeft OCO een tweetal instrumenten ontwikkeld voor de ondersteuning van ouders die scholen gemengder willen maken. Een eigen plek op onderwijsconsument.nl en een digitale toolbox.
OCO werkt verder aan een schoolkeuzeboekje voor stadsdeel Slotervaart.

OCO online
In mei is onder ouders die de website bezoeken de meeste belangstelling voor artikelen over de uitslag van de Entreetoets, het OCO-debat op 26 mei en de Cito-score. Leerlingen lezen online de artikelen ‘Waar is nog plaats in het vervolg van de tweede ronde?’ en het artikel ‘Cito in cijfers 2008’.

OCO publiceert
Tijdens een expertmeeting op 26 mei wordt met ouders van uitgelote leerlingen gezocht naar constructieve feedback op de Kernprocedure 2008-2009. De resultaten van deze meeting komen in OCO-pamflet no. 5 ‘Neem Verantwoordelijkheid’.
Gewerkt wordt aan een info-poster over Bijspijkerrecht.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog