Materiaal uit ‘rugzak’ is van de school

Geplaatst door Floor Kaspers op 27 februari 2009

Materiaal dat speciaal is aangeschaft voor een rugzakleerling is in beginsel eigendom van de school. Het kan bijvoorbeeld gaan om een laptop. Als een leerling naar een andere school overstapt dan mag strikt genomen dat materiaal niet met de leerling meegaan.
Dat antwoordt staatssecretaris Dijksma op schriftelijke vragen van de Kamerleden Besseling en Kraneveldt (beiden PvdA). De bewindsvrouw schrijft dat de ‘middelen in het rugzakje worden toegekend aan de school om het onderwijs aan te passen en mogelijk te maken voor een leerling die extra zorg behoeft.’

Soms gaat het om heel specifieke middelen voor een bepaalde leerling. “Verandert een rugzakleerling van school dan behoudt de school in principe de eventueel aangeschafte materialen. Deze kunnen worden ingezet voor andere leerlingen met een zorgbehoefte”, aldus Dijksma.

Maar ze voegt er meteen aan toe dat als de aangeschafte (specifieke) middelen voor de zorgleerling noodzakelijk blijven bij verandering van school, dat de ouders en de betrokken scholen in goed overleg afspraken kunnen maken over het wel of niet meeverhuizen van de materialen. “Ik heb er vertrouwen in dat scholen dit doen vanuit het belang van de leerling en de andere (zorg)leerlingen op die school”, stelt de staatssecretaris.

[laatst gewijzigd op 26-2-2009]

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog