Mentor

Een mentor helpt jou je weg te vinden op school. Geeft raad of uitleg als jij het even kwijt bent. Als je iets niet helemaal goed doet, of ruzie maakt met medeleerlingen of leraren, gaat je mentor daarover met je in gesprek. De mentor kan zo helpen dat alles soepel loopt en dat je weet wat je moet doen.