Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Geplaatst door Floor Kaspers op 21 april 2023
Leerlingen die een aanpassing bij het eindexamen nodig hebben, vragen dit aan bij de school. De directeur bepaalt of de aanpassing wordt toegekend. Bij ongebruikelijke aanpassingen of bij discussie tussen school en ouders, geeft de Onderwijsinspectie duidelijkheid over de mogelijkheden. Aanpassingen kunnen het beste vóór 1 november in het eindexamenjaar worden aangevraagd.

Leerling doet aanvraag aanpassing eindexamen, directeur beslist

Een leerlingen met een beperking, stoornis of handicap vraagt zelf een aanpassing van het eindexamen aan bij de school. In de praktijk vraagt hij dit aan de mentor of zorgcoördinator, bij voorkeur vóór 1 november in het eindexamenjaar. Na de aanvraag beslist de directeur of rector of de aanpassing wordt toegestaan. Het is aan te raden om hier een schriftelijke bevestiging van te vragen. De aanpassing(en) worden vervolgens gemeld bij de Onderwijsinspectie. Als je als examenkandidaat of school twijfelt over een aanpassing, dan is het mogelijk om dit voor te leggen aan de Onderwijsinspectie.

Vóór 1 november wordt bij de Onderwijsinspectie gemeld hoeveel examenkandidaten meedoen aan het centraal examen (art. 3.18 WVO 2020). Het regelen van aanpassingen is daarom aan te raden rond deze datum. Maar zelfs bij situaties die zich op de dag van de examens zelf voordoen, kan de directeur direct contact opnemen met het CvTE.

Aanpassingen als onderdeel van schoolloopbaan

Als een leerling tijdens het examen speciale aanpassingen nodig heeft, zoals extra tijd of hulpmiddelen, dan is dit meestal al bekend. Dit komt omdat er eerder al aanpassingen nodig waren tijdens de schoolloopbaan van de leerling, bijvoorbeeld bij proefwerken en schriftelijke overhoringen. Er is dan ook al vaak een deskundigenverklaring beschikbaar. De mentor of zorgcoördinator bespreekt meestal ruim van tevoren met de leerling en de ouders welke aanpassing van het eindexamen nodig is.

Stappenplan aanvraag aanpassing eindexamen

  1. Bepalen of er aanpassingen nodig zijn bij het examen. De examenkandidaat doet dit samen met de ouders en de mentor of zorgcoördinator.
  2. Aanvragen of actualiseren deskundigenverklaring. Check of de huidige deskundigenverklaring genoeg duidelijkheid geeft over de aanpassingen. Check dit bij de zorgcoördinator.
  3. Schriftelijk aanvragen van de aanpassingen vóór 1 november. Officieel beslist de directeur hierover, in de praktijk vraag je het meestal aan bij de mentor of zorgcoördinator.
  4. Bevestiging van aanpassingen door directeur/mentor of zorgcoördinator. Vraag om bevestiging (per mail of op papier) van de aanpassingen die gedaan worden bij het examen, zodat er geen onduidelijkheid over is.
  5. Week voor het examen: check nogmaals afspraken over de aanpassingen. Dan weet je zeker dat het voor iedereen duidelijk is. Zo voorkom je ook onnodige stress bij de examens.
Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs