Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 juni 2017
Aanpassingen bij het eindexamen zijn meestal ruim van te voren duidelijk. De directeur geeft toestemming voor de aanpassingen. Bij ongebruikelijke aanpassingen of bij discussie tussen school en ouders, geeft de onderwijsinspectie duidelijkheid over de mogelijkheden. Aanpassingen kunnen het beste vóór 1 november in het eindexamenjaar worden aangevraagd.

Aanpassingen als onderdeel van schoolloopbaan

Voor de meeste leerlingen die aanpassingen nodig hebben tijdens het examen, is dit al ruim van te voren duidelijk. Immers, aanpassingen zullen ook in eerdere jaren bij bijvoorbeeld toetsen nodig zijn geweest. Meestal is er al een deskundigenverklaring, zoals een dyslexieverklaring, beschikbaar. De mentor of de zorgcoördinator zal met de leerling en de ouders overleggen, en bekijken welke aanpassingen worden ingezet.

De onderwijsinspectie

Officieel geeft de directeur toestemming voor aanpassingen, en geeft dit door aan de onderwijsinspectie. Het is als ouders aan te raden om hiervan een schriftelijke bevestiging te vragen. Voor de meeste aanpassingen zoals hier genoemd, hoeft de onderwijsinspectie geen toestemming te geven. Het melden bij de inspectie is voldoende. Voor bijzondere aanpassingen, of als de school twijfelt of een verzoek van een aanpassing van een leerling invloed heeft op het voldoen aan de exameneisen, wordt wel expliciet toestemming gevraagd aan de onderwijsinspectie.

1 november

Het melden van de aanpassingen bij de Inspectie hoort vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan de examens te gebeuren. Meestal is dit ook geen probleem. Mocht toch pas later blijken dat er aanpassingen nodig zijn, dan kan de school dit ook later melden. Zelfs bij situaties die zich op de dag van de examens zelf voordoen, kan de directeur direct contact opnemen met het CvTE.

Stappenplan voor het aanvragen

  1. Bepalen of er aanpassingen nodig zijn bij het examen. De leerling doet dit samen met de ouders en de mentor of zorgcoördinator
  2. Aanvragen of actualiseren deskundigenverklaring. Check of de huidige deskundigenverklaring genoeg duidelijkheid geeft over de aanpassingen, en check dit met de zorgcoördinator
  3. Schriftelijk aanvragen van de aanpassingen voor 1 november. Officieel beslist de directeur hierover, in de praktijk vraag je het aan bij de mentor of zorgcoördinator
  4. Bevestiging van aanpassingen door directeur/mentor of zorgcoördinator. Vraag om bevestiging (per mail of op papier) van de aanpassingen die gedaan worden bij het examen, zodat er geen onduidelijkheid over is.
  5. Week voor het examen: check nogmaals afspraken over de aanpassingen. Door het nog een keer te checken weet je zeker dat het voor iedereen duidelijk is, en is er minder stress bij het examen zelf